Kristinusko

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kristinusko by Mind Map: Kristinusko

1. Sakramentit ja riitit

1.1. Tarkoittaa kirkon kristillistä pyhää toimitusta

1.2. Riitti= Uskonnollinen toimitus, jumalanpalvelusmeno tai seremonia, joka toistuu aina tietyn kaavan mukaan.

1.2.1. Kalendaaririitit= kalenterin mukaan suoritettavia toimintoja, toistuvat tietyin aikavälein esimerkiksi viikottain, päivittäin tai vuosittaina

1.2.2. Siirtymäriitit= toimitetaan ihmisen/ ihmisryhmän siirtyessä elämnvaiheesta toiseen tai erilaiseen asemaan yhteiskunnassa

1.2.3. Kriisiriitit= otetaan käyttöön kun jokin vaara uhkaa tai jotain pahaa on tapahtunut

1.3. Protestanttisessa, katolisessa ja ortodoksisessa kirkossa eri määrä sakramentteja

1.3.1. Protestanttisella kirkolla 2-3: kaste, ehtoolinen ja mahdollinen rippi

1.3.2. Katolisella kirkolla 7: kaste, vahvistus eli konfirmaatio, pappivihkimys, avioliitto, eukaristia ei ehtoolinen, parannus eli rippi ja sairaiden voitelu

1.3.3. Ortodeksisella kirkolla 7: kaste, mahravoitelu eli konfirmaatio, pappivihkimys, avioliitto, ehtoolinen, katumus eli rippi ja sairaiden voitelu

2. Etiikka

2.1. Kaikki ihmiset ovat saman arvoisia

2.2. Kiistakysymyksiä ovat esimerkiksi abortti ja homoseksuaalisuus

2.3. Lähimmäisen rakkaus

2.3.1. Kultainen sääntö

2.3.1.1. "Kaikki mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehtää te heille"

2.3.2. Kymmenen käskyä

2.3.3. Rakkauden kaksoiskäsky

2.3.3.1. ”Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”

3. Toiminta

3.1. Kirkko

3.1.1. Kirkko rakennetaan itä-länsi-suuntaiseksi, niin että alttari osoittaa itään

3.1.2. Katon tai kellotapulin päällä usein risti

3.1.3. Kirkon tyyppi riippuu kirkkokunnasta, aikakaudesta ja kulttuurista

3.1.4. Sisätiloissa risti ilmaisee Jumalan armoa ja Kristuksen sovitustyötä ristillä

3.1.4.1. Tyypillisesti sisätiloissa on myös saarnatuoli ja alttari

3.1.4.2. Kirkoissa on myös usein alttaritaulu, krusifiksi sekä muuta kirkkotaidetta

3.1.4.3. Kirkon etuosasta löytyy kastemalja tai kasteallas, joissain kirkoisa on paikka uruille ja muille soittimille

3.2. Juhlat / tärkeät päivät

3.2.1. Vuosittain toistuvat

3.2.1.1. Helluntai

3.2.1.2. Pääsiäinen

3.2.1.3. Loppiainen

3.2.2. Viikottain toistuvat

3.2.2.1. Ehtoolinen

3.2.2.2. Jumalanpalvelus

3.2.3. Yksilönjuhlat

3.2.3.1. Hautajaiset

3.2.3.2. Häät

3.2.3.3. Konfirmaatio ja rippijuhlat

3.2.3.4. Kate ja ristiäiset

4. Yhteisö

4.1. Merkittävät henkilöt

4.1.1. Jeesus

4.1.2. Jumala

4.1.3. Abraham

4.2. Kolme suuntusta

4.2.1. Protestanttiset kirkot

4.2.1.1. esimerkiksi luterilaiset ja anglikaanit

4.2.1.2. Martti Luther oli merkittävä protestanttisen kirkon syntyyn vaikuttanut henkilö.

4.2.1.2.1. Tarkoituksena ei ollut synnyttää uutta kirkkoa, vaan uudistaa katolisen kirkon käytäntöjä, jotka he ymmärsivät raamatunvastaisiksi

4.2.1.3. Erkaantui katolisesta kirkosta 1500-luvulla uskonpuhdistuksen eli reformaation yhteydessä

4.2.2. Ortodoksiset kirkot

4.2.2.1. Ortodoksinen kirkko katsoo katolisen kirkon tavoin olevansa Jeesuksen perustama, tässä tapauksessa apostolien kanssa

4.2.2.2. Ortodoksinen kirkko on eri paikalliskirkkojen yhteenliittymä, jossa paikalliskirkot ovat kirkkokokouksin ja sakramentien yhteydessä toisiinsa

4.2.3. Katolinen kirkko

4.2.3.1. Kristikunnan suurin kirkko. Pitää itseään Jeesuksen itse perustamana kirkkona; muita kirkkoja on syntynyt eroamalla siitä

4.2.3.2. Ylin hengellinen johtaja on paavi, tällä hetkellä paavi Franciscus, eli Rooman piispa. Katolisen kirkon pappeja kutsutaan piispoiksi.

4.2.3.2.1. Paavia pidetään Kristuksen maanpäälisenä käskynhaltiana

5. Kulttuuri

5.1. Paikkoja

5.1.1. Jerusalm

5.1.1.1. Jeesuksen elämän merkittävien tapahtumien ja Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen tapahtumapaikka

5.1.2. Getsemanen puutarha

5.1.2.1. Tärkeä pyhiinvaelluskohde, jossa sijaitsee Pyhän haudan kirkko ja puutarhahauta

5.1.3. Betlehem

5.1.3.1. Jeesuksen syntyinpaikka

5.1.4. Nasaret

5.1.4.1. Sijaitsee Marian ilmestyskirkko

5.1.5. Galileanjärvi

5.1.5.1. Jeesus kutsui siellä Pietarin opetuslapsekseen

5.1.6. Jordan-joki

5.1.6.1. Ihmisiä kastetaan sielä edeleen Jeesuksen kasteen muistoksi

5.2. Symbolit

5.2.1. Kala

5.2.1.1. Kristus

5.2.2. Silmä

5.2.2.1. Jumala näkee kaiken

5.2.3. Kyyhkynen

5.2.3.1. Pyhä henki ja rauha

5.2.4. Risti

5.2.4.1. Tärkeä symboli, Jeesuksen kuolema ristillä

5.2.5. Kolmio

5.2.5.1. Pyhä kolminaisuus

6. Syntyhistoria

6.1. Syntyi noin 30 jKr. juutalaisessa Palestiinassa

6.1.1. Uskon esikuva ja esi-isä on Abraham

6.2. Syntyi Jeesuksen toiminnan pohjalta, vaikka Jeesuksen tarkoituksena ei ollut perusta uskontoa

6.3. Perustuu Jeesus Kristukseen, joka ristiinaulittiin Jerusalemissa

6.3.1. Jeesuksen seuraajat jatkoivat oppien noudattamista

6.3.2. Jeesuksen uskotaan nousseen kuolleesta ja antaneen ihmisten synnit anteeksi

6.4. Jeesus oli juutalainen ja sai juutalaisen kasvatusen, ja kiersi Galileassa ja Juudeassa länsimaisen ajanlaskun alkuvuosikymmeninä

6.5. Jeesuksen uskottiin olevan Jumalan poika ja Messias

7. Kertomukset & pyhä tekstit

7.1. Raamattu

7.1.1. Koottu eri aikoina kirjoitetuista teksteistä

7.1.2. Uusi- ja vanha tesamentti

7.1.3. Evankeliumit

7.1.4. Enkelit sanansattajina

8. Uskomukset & oppi

8.1. Jumalakäsitys

8.1.1. Kolminaisuusoppi, eli yksi Jumala kolmessa persoonassa

8.1.1.1. Isä

8.1.1.2. Poika

8.1.1.3. Pyhä Henki

8.1.2. Jumala kertoo itsestää luomakunnan kautta

8.2. Ihmiskäsitys

8.2.1. Syntynyt raamatun mukaan

8.2.1.1. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen

8.2.1.2. Ihminen on syntinen eli kyvytön elämään täysin Jumakan tahdon mukaan

8.3. Pelastuskäsitys

8.3.1. Ihminen pelastuu uskomalla ja turvautumalla Jeesukseen

8.3.2. Jeesus sovitti ihmisten synnit kuolemalla ristillä, joten Jumala antaa synnit anteeksi ja uskovaisille ikuisen elämän taivaassa