Számítógéppel segített oktatás

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Számítógéppel segített oktatás by Mind Map: Számítógéppel segített oktatás

1. elektronikus tanulás

2. sokrétű megoldás

3. változatos, érdeklődésfelkető lehet a gyerekek számára

4. többféle tanulói teljesítmény mérhető egyszerre

5. időtől és helytől független

6. megvalósítható a véletlenszerű feladatválasztás

7. diákcentrikus

8. a technika működtetésének tanulása

9. tanulás igény szerint

10. változatos alkalmazásokra és feladatokra ad lehetőséget

11. gyors visszacsatolást biztosít

12. tömegoktatás