Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Catala by Mind Map: Catala

1. En altres oaraules com ara pit-roig

2. En les paraules compostes on figure el nom d'un punt cardinal

3. En les paraules compostes quan la primera acaba en vocal i la segona comença en s ,r o x

4. En els numerals entre la desena i la unitat i entre la unitat i la centena

5. Una contraccio es la unio de les preposicions a , de,per amb els articles el o els,la o les

6. Davant de mots no adaptats o estrangers que comencen per S liquid s'admet l'apostrofacio o la falta d'apostrofacio o la falta d'apostrofacio en el cas de l'article masculi

7. S'apostrofa davant de sigles que es lletregen i que en pronunciarse comencem per un so vocalic

8. S'apostrofa davant de simbols numerics o d'abreviatures en els casos en que quan es lligen comencem per un so vocalic

9. S'apostrofa

10. H aspirada: el Harry de Hollywood

11. Paraules host,una (quan indical'hora) i ira:la una la host la ira

12. Mots iniciats amb prefix A- (Negació)

13. Noms de lletras: la emsa,la essa

14. No se Apostrofa

15. Apostrofació

16. Les contraccions

17. Guionet