Systemy operacyjne

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Systemy operacyjne by Mind Map: Systemy operacyjne

1. Zadania:

1.1. Tworzenie środowiska w którym użytkownik może wykonywać pracę

1.2. Zarządzanie procesami

1.3. Zarządzanie pamięcią operacyjną

1.4. Zarządzanie plikami

1.5. Zarządzanie urządzeniami wejścia/wyjścia

1.6. Wykrywanie błędów

2. Definicja: System operacyjny jest to zbiór programów pełniących rolę pośrednika między sprzętem komputerowym a użytkownikiem komputera. Zadaniem systemu operacyjnego jest tworzenie środowiska, w którym użytkownik może wykonywać programy.