Farklılaştırılmış öğretim

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Farklılaştırılmış öğretim by Mind Map: Farklılaştırılmış öğretim

1. içerik

1.1. biri ya da birden fazlası farklılaşabilir

2. öğrenme stili

2.1. öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesi

3. süreç

4. ürün

5. ilgi

5.1. öğrencilerin ilgi alanlarının belirlenmesi

6. ihtiyaç

6.1. öğrencilerin eksik ya da yanlışlarının belirlenmesi

7. hazırbulunuşluk

7.1. ön bilgilerin ölçülmesi

8. yöntemler

8.1. merkezler

8.2. istasyonlar

8.3. katlı öğretim

8.4. ajandalar

8.5. RAFT

8.6. tic-toc-toe

8.7. choice board

8.8. cubing

8.9. Blooming değerlendirme

8.10. Jigsaw

8.11. öğretimin yoğunlaştırılması

8.12. çapa aktiviteleri

8.13. grupta rol üstlenme

8.14. öğrenme sözleşmeleri