Farklılaştırılmış Öğretim

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Farklılaştırılmış Öğretim by Mind Map: Farklılaştırılmış Öğretim

1. Farklılaşır

1.1. İçerik

1.2. Süreç

1.3. Ürün

2. Farklılaşma sırasında dikkate alınır

2.1. İlgi

2.2. Hazırbulunuşluk

2.3. İhtiyaç

2.4. Öğrenme Stilleri

3. Yardımcı olan stratejilerden bazıları

3.1. İstasyon

3.2. Merkezler

3.3. Katlı Öğretim

3.4. Rol Yapma

3.5. RAFT

3.6. Öğrenme Sözleşmesi

3.7. Ajanda

3.8. Öykü Temelli Öğrenme

3.9. Tic-Toc-Toe

3.10. Choice Board

3.11. Cubing

3.12. Blooming

3.13. Jig-saw

3.14. Giriş Noktaları

3.15. Okuma Çemberi

3.16. 4MAT

3.17. Portfolyo

3.18. Problem Temelli Öğrenme

3.19. Grup Çalışmaları