KONFLIKTINAVIGOINTI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KONFLIKTINAVIGOINTI by Mind Map: KONFLIKTINAVIGOINTI

1. VAKAUTAN JA RAUHOITAN

1.1. otan vastuun omasta toiminnastani

1.1.1. tunnereaktioni

1.1.1.1. tunnistan triggerini ja tunneprosessini

1.1.1.2. hyväksyvä läsnäolo epämiellyttävissä tunteissa

1.1.2. tunnistan konfliktityylini

1.1.3. vältän eskaloimasta konfliktia

1.1.3.1. sosiaalinen stereotypiointi

1.1.4. ylläpidän terveitä rajoja

1.2. rauhoitan toisia

1.2.1. ennakoin reaktioita

1.2.2. olen läsnä

1.2.2.1. hyväksyn vaikeat tunteet

1.2.3. säätelen konfliktin "lämpötilaa"

1.2.4. NÄKÖKULMITTAMINEN

2. HAEN YHTEISYMMÄRRYSTÄ

2.1. tunnistan konfliktin piilevät syyt

2.1.1. vuorovaikutusdynamiikka

2.1.2. osapuolten erilaisuus

2.1.2.1. tulkinnat

2.1.2.2. tavoitteet

2.1.2.3. kontekstit

2.1.2.4. maailmankuvat

2.1.3. historialliset säännönmukaisuudet

2.2. tunnistan yhteisen tarttumapinnan

2.2.1. tavoitteet

2.2.2. näkökulmat

2.2.3. arvot

2.3. puran konfliktia

2.3.1. pyrin kompromissiin

2.3.2. tunnistan konfliktin transformatiivisen potentiaalin

2.3.3. YHDESSÄOHJAUTUVUUS

2.3.4. VUCA-TAIDOT

3. KOMMUNIKOIN NÄKÖKANTANI

3.1. vakuuttavuus

3.1.1. luon yhteyden tunteiden tasolla

3.1.1.1. hyödynnän esimerkkejä ja tarinoita

3.1.1.2. kehonkieli tukee sanomaani

3.1.2. luon yhteyden mielen tasolla

3.1.2.1. perustelen näkemykseni

3.1.2.2. ennakoin miten toiset suhtautuvat

3.1.2.2.1. räätälöin sanomani kuulijalle

3.2. selkeys

3.2.1. käytän ymmärrettävää kieltä ja käsitteitä

3.2.2. puhun loogisesti

3.2.3. kuvailen näkemysteni taustat ja laajemman kehyksen

3.2.4. olen ytimekäs

3.2.5. kirkasta ydinviestini ja päämääräni