NỘI DUNG DẠY HỌC CÔNG NGHỆ Ở TIỂU HỌC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NỘI DUNG DẠY HỌC CÔNG NGHỆ Ở TIỂU HỌC by Mind Map: NỘI DUNG DẠY HỌC CÔNG NGHỆ Ở TIỂU HỌC

1. nội dung

1.1. lớp 3

1.1.1. công nghệ đời sống

1.1.1.1. Tự nhiên và Công nghệ

1.1.1.1.1. Phân biệt được đối tượng tự nhiên và sản phẩm công nghệ

1.1.1.1.2. Nêu tác dụng của một số sản phẩm nghệ thuật trong gia đình

1.1.1.1.3. Có ý thức giữ sản phẩm nghệ thuật trong gia đình

1.1.1.2. sử dụng đèn học

1.1.1.2.1. Nêu tác dụng và mô tả được các bộ phận của đèn học

1.1.1.2.2. Nhận biết được một số loại đèn học sử dụng

1.1.1.2.3. xác định vị trí đặt đèn bật, tắt, điều chỉnh được độ sáng của đèn học

1.1.1.2.4. Nhận biết và tránh các trường hợp mất an toàn khi sử dụng đèn của học

1.1.1.3. Sử dụng quạt điện

1.1.1.3.1. Nêu tác dụng và mô tả được các bộ phận của quạt điện

1.1.1.3.2. Nhận biết được một số loại quạt điện thông dụng

1.1.1.3.3. Xác định vị trí đặt quạt; bật, tắt, điều chỉnh tốc độ quạt phù hợp với yêu cầu sử dụng.

1.1.1.3.4. - Nhận biết và phòng tránh những tình trạng mất an toàn khi sử dụng quạt điện

1.1.1.4. Sử dụng máy thu thanh

1.1.1.4.1. Nêu tác dụng của máy thu thanh

1.1.1.4.2. Dựa vào khối sơ đồ, mô tả được mối quan hệ đơn giản giữa đài phát thanh và máy thu thanh

1.1.1.4.3. Kể tên và nêu được nội dung phát thanh của một số chương trình phù hợp với lứa tuổi học sinh trên đài phát thanh

1.1.1.4.4. Chọn được kênh phát thanh, thay đổi âm lượng theo ý muốn

1.1.1.5. Sử dụng máy thu hình

1.1.1.5.1. Trình bày được tác dụng của máy thu hình (ti vi) trong gia đình

1.1.1.5.2. Dựa vào khối sơ đồ, mô tả được mối quan hệ đơn giản giữa truyền hình đài và ti vi.

1.1.1.5.3. Được đặt tên và nêu được nội dung của một số kênh truyền hình phổ biến, phù hợp với học sinh.

1.1.1.5.4. Lựa chọn được vị trí ngồi đảm bảo góc nhìn và khoảng cách hợp lí khi xem ti vi

1.1.1.5.5. Chọn được kênh, điều chỉnh được âm thanh của ti vi theo ý muốn

1.1.1.6. An toàn với công nghệ môi trường trong gia đình

1.1.1.6.1. Nhận biết và tránh được một số tình huống không an toàn (Ví dụ: các tình yêu liên quan đến điện, nhiệt, khói, khí ga, các đồ vật sắc, nhọn,…) cho người từ môi trường nghệ thuật trong gia đình

1.1.1.6.2. Báo cho người biết lớn khi có sự cố, tình yêu mất an toàn

1.1.2. thủ công kĩ thuật

1.1.2.1. Làm đồ dùng học tập

1.1.2.1.1. Lựa chọn được vật liệu làm đồ dùng học tập đúng yêu cầu

1.1.2.1.2. Sử dụng được các dụng cụ để làm đồ dùng học tập đúng cách, an toàn

1.1.2.1.3. Làm đơn giản đồ dùng học theo các bước cho trước, bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, thẩm mỹ.

1.1.2.2. Làm thông báo biển

1.1.2.2.1. Nêu ý nghĩa của một số thông báo biển báo

1.1.2.2.2. Lựa chọn phù hợp vật liệu

1.1.2.2.3. Lựa chọn và sử dụng công cụ đúng cách, an toàn để làm được một số biển báo thuộc tính thông tin dưới dạng mô hình theo các bước cho trước

1.1.2.2.4. Có ý thức tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông

1.1.2.3. Làm đồ chơi

1.1.2.3.1. Nhận biết và sử dụng an toàn một số đồ chơi đơn giản phù hợp với lứa tuổi

1.1.2.3.2. Làm đơn giản đồ chơi theo hướng dẫn

1.1.2.3.3. Tính toán được chi phí cho một đơn giản đồ chơi

1.2. Layer 4

1.2.1. CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG

1.2.1.1. Hoa và cây cảnh trong đời sống

1.2.1.1.1. Nêu được lợi ích của hoa và cảnh cây đối với đời sống

1.2.1.1.2. Nhận biết được một số loại hoa và biến phổ cảnh cây

1.2.1.1.3. Có hứng thú với việc trồng trọt, thiết lập và bảo vệ hoa, cây cảnh

1.2.1.2. trồng hoa và cây cảnh trong chậu

1.2.1.2.1. Trình bày được đặc điểm của một số loại chậu trồng hoa và cây cảnh

1.2.1.2.2. Nêu được một số loại giá có thể sử dụng để trồng hoa và cảnh cây trong chậu

1.2.1.2.3. Tóm tắt được nội dung các bước gieo hạt, trồng cây con trong chậu

1.2.1.2.4. Mô tả các yếu tố công việc để thiết lập một số loại hoa và cây cảnh phổ biến

1.2.1.2.5. Thực hiện được việc gieo hạt trong chậu

1.2.1.2.6. Sử dụng được một số dụng cụ trồng hoa, cây cảnh đơn giản

1.2.1.2.7. Trồng và chăm sóc được một số loại hoa và cây cảnh trong chậu

1.2.2. THỦ CÔNG KĨ THUẬT

1.2.2.1. Lắp ghép mô hình kĩ thuật

1.2.2.1.1. Kể tên, nhận biết được các chi tiết của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật

1.2.2.1.2. Lựa chọn và sử dụng được một số dụng cụ và chi tiết để lắp ghép được một số mô hình kĩ thuật đơn giản

1.2.2.2. Làm đồ chơi dân gian

1.2.2.2.1. Nhận biết và sử dụng được một số đồ chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi

1.2.2.2.2. Làm được đồ chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi theo hướng dẫn

1.2.2.2.3. Tính toán chi phí cho một đồ chơi dân gian tự làm

1.3. Lớp 5

1.3.1. CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG

1.3.1.1. vai trò của công nghệ

1.3.1.1.1. Trình bày được vai trò của sản phẩm công nghệ trong đời sống.

1.3.1.1.2. nhận biết được những mặt trái khi sử dụng công nghệ

1.3.1.2. nhà sáng chế

1.3.1.2.1. Nêu được vai trò của sáng chế trong đời sống và sự phát triển của công nghệ.

1.3.1.2.2. Tóm tắt thông tin về một số nhà sáng chế nổi bật trong lịch sử giống người

1.3.1.2.3. Nêu được lịch sử sáng chế ra sản phẩm công nghệ tiêu biểu

1.3.1.2.4. Nêu được một số đức tính cần có để trở thành nhà sáng chế

1.3.1.3. tìm hiểu thiết kế

1.3.1.3.1. Nhận thức được muốn tạo ra sản phẩm công nghệ cần phải thiết kế; thiết kế là một quá trình sáng tạo

1.3.1.3.2. Kể được tên các công việc chính khi thiết kế

1.3.1.3.3. Vẽ phác thảo, nêu được ý tưởng thiết kế một sản phẩm công nghệ đơn giản.

1.3.1.3.4. Thiết kế được một sản phẩm thủ công kĩ thuật đơn giản theo hướng dẫn

1.3.1.4. Sử dụng điện thoại

1.3.1.4.1. Trình bày được tác dụng của điện thoại; nhận biết được các bộ phận cơ bản của điện thoại; nhận biết được các biểu tượng thể hiện trạng thái và chức năng hoạt động của điện thoại.

1.3.1.4.2. Ghi nhớ, thực hiện được cuộc gọi tới các số điện thoại của người thân và các số điện thoại khẩn cấp khi cần thiết

1.3.1.4.3. Sử dụng điện thoại an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với quy tắc giao tiếp

1.3.1.5. Sử dụng tủ lạnh

1.3.1.5.1. Trình bày được tác dụng của tủ lạnh trong gia đình

1.3.1.5.2. Nhận biết được vị trí, vai trò các khoang khác nhau trong tủ lạnh

1.3.1.5.3. Perform been việc sắp xếp, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách, một toàn

1.3.1.5.4. Nhận ra được một số biểu hiện bất thường của tủ lạnh trong quá trình sử dụng

1.3.2. THỦ CÔNG KĨ THUẬT

1.3.2.1. Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin

1.3.2.1.1. Kể tên, nhận biết được các chi tiết của bộ lắp ghép mô hình xe điện chạy bằng pin.

1.3.2.1.2. Lắp ráp, vận hành được mô hình xe điện chạy bằng pin

1.3.2.2. Installing model máy phát gió

1.3.2.2.1. Mô tả được cách tạo ra điện từ gió.

1.3.2.2.2. nhận biết và mô tả được các bộ phận chính của mô hình máy phát điện gió

1.3.2.2.3. lắp ráp được mô hình máy phát điện gió

1.3.2.2.4. Kiểm tra được hoạt động của mô hình với các tốc độ gió khác nhau

1.3.2.3. Lắp ráp mô hình điện mặt trời

1.3.2.3.1. Mô tả được cách tạo ra điện từ ánh sáng mặt trời.

1.3.2.3.2. Nhận biết và mô tả được các bộ phận chính của mô hình điện dùng năng lượng mặt trời

1.3.2.3.3. Lắp ráp được mô hình điện mặt trời

1.3.2.3.4. Kiểm tra được hoạt động của mô hình với những độ sáng mặt trời khác nhau