Sieť uzlov zdieľanej dopravy (Mobility Hubs)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sieť uzlov zdieľanej dopravy (Mobility Hubs) by Mind Map: Sieť uzlov zdieľanej dopravy (Mobility Hubs)

1. Financovanie

2. Stakeholderi

3. Umiestnenie

4. Príležitosti

5. Riziká