Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tema de natu by Mind Map: Tema de natu

1. Saude e hixiene da funcion de nutricion

1.1. Que e a dieta

2. alimentarnos e obter os nutrientes , respirar , distribuir subtancias por todo o corpo, expulsar os refgallos

3. -resumimos a funcion de nutricion

4. Ozem

5. Necesitamos alimentarnos

6. Necesitamos tomar alimentos para obtener os nutrientes que contienen

7. Os alimentos energéticos,Os alimentos constructivos y Os alimentos reguladores

8. O cunxuto dos alimentos e a agua que una People toma cada día e a dieta desa persoa

9. como e una dieta saudable

10. A dieta saludable e aquela q conten una cantidades suficiente de todos os nutrientes e de agua

11. Dietas típicas ducha cultura

12. Usa os alimentos que se obtiene do contorno

13. a dieta

14. A excrecion consiste en traer as substancias de refugallo que o sangue recolle nos organos , e expulsalas ao exterior

14.1. STEFAN

15. os aparatos que realizan a excrecion

16. Iván hizo algo pero en otro mapa ( lo puso Iván ) el día 26 halas 13:55

17. Como funciona o aparato excretor

18. Os riles filtran o sangue , os riles fabrican os ouriños , os ouriños expulsanse ao exterior

19. :"(