Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс by Mind Map: Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс

1. Байгаль орчин

1.1. Үндэсний хөтөлбөр

1.1.1. Тогтвортой хөгжлийн боловсрол

1.1.2. Усны үндэсний хөтөлбөр

1.1.3. Цөлжилтэй тэмцэх

1.1.4. Азоны үе давхаргыг хамгаалах

1.1.5. Хөрс, газрын доройтлыг бууруулах

1.1.6. Агаар орчны бохирдлыг бууруулах

1.1.7. Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах

1.1.8. Удаан задрах органик бохирдуулагч

1.2. Хог хаяагдлын менежмент

1.2.1. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө

1.3. Аймгийн хөтөлбөр

1.3.1. Ногоон хэрэм төсөл

1.3.2. Тонн баялаг-Нэг мод хөтөлбөр

1.3.3. Агаарын бохирдолгүй Өмнөговь хөтөлбөр

1.3.4. Говь+Ус хөтөлбөр

1.3.5. Эко Жорлон хөтөлбөр/хашаандаа сайхан амьдаръя аян/

1.4. Говийн бүсийн усны судалгаа шинжилгээний төв

1.5. Ногоон байгууламж

1.5.1. Шинэ суурьшлын бүсийн ногоон байгууламж

1.5.2. Далан булгийн цэцэрлэгт хүрээлэн

1.6. Ойн менежментийн төлөвлөгөө

2. Аялал жуулчлал

2.1. Үндэсний бодлого, хөтөлбөр

2.1.1. Төрөөс аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх

2.1.2. Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хөтөлбөр

2.2. Аймгийн бодлого, төлөвлөлт

2.2.1. Аялал жуулчлалын мастер төлөвлөгөө

2.2.2. Ёлын амны менежментийн төлөвлөгөө

2.2.3. Баян заг соёлын өвийн менежмент

2.2.4. Шарцав, Хүрдэт агуйн соёлын өв

2.2.5. Дэмчогийн хийд цогцолбор

2.2.6. Хонгорын гол, Хэрмэн цавийн менежментийн төлөвлөгөө

2.3. Буянт хотлон амралт, зугаалгын цогцолбор

2.4. Даланзадгад хотын аялал

3. Эрчим хүч

3.1. Төрөөс баримтлах бодлого

3.2. Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөр

3.3. Аймгийн эрчим хүчний салбарын бодлого

3.4. Эрчим хүчний дэвшилтэт технологи, тоолуур, тариф

3.5. Сэргээгдэх эрчим хүчний төсөл, хөтөлбөр

3.6. Эрчим хүчний дэд төв

3.7. Метан хий, газ хийн технологи

3.8. Баруун гурван сумыг нэгдсэн системд холбох

3.9. Даланзадгадын 65 Мвт-ын дулааны станц

4. Уул уурхай, хүнд үйлдвэр

4.1. Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого

4.2. Төрөөс газрын тосны салбарт баримтлах бодлого

4.3. Алт-2 үндэсний хөтөлбөр

4.4. Бичил уурхайд баримтлах бодлого

4.5. Хариуцлагатай уурхай, хамтын ажиллагааны гэрээ

4.6. Уул уурхай, дэд бүтцийн зураглал

4.7. Олборлох үйлдвэрийн ил тод байдлын ажлын албаны дэд зөвлөл

4.8. Уул уурхай хамтын ажиллагааны хороо

4.9. Хүнд үйлдвэрийн төсөл

4.10. Уул уурхай экспорт, боомтын хөгжил

4.11. Нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны нөлөөлөл

4.12. Барилгын материалын үйлдвэрлэл

4.13. Ханган нийлүүлэлтийн сүлжээ

5. Шинжлэх ухаан, технологи, инноваци

5.1. Төрөөс инновацийн талаар баримтлах бодлого

5.2. Төрөөс шинжлэх ухааны талаар баримтлах бодлого

5.3. Их сургууль, МСҮТ, тэтэглэг

5.4. Гарааны бизнес

5.5. Оюуны өмч

5.6. Технологи дамжуулалт

5.7. Судалгаа, шинжилгээний чадавхи

5.8. Нэгдсэн тэтэглэгийн сан

6. Цахим шилжилт

6.1. Аймгийн бодлого, төлөвлөлт

6.1.1. Цахим Өмнөговь хөтөлбөр

6.1.2. Цахим худалдааны платформ

6.1.3. Ханган нийлүүлэлтийн платформ

6.1.4. Цахим сургалт, нээлттэй платформ

6.1.5. Инженерийн нэгдсэн цахим сан

6.1.6. Хур, Гэрэгэ систем

6.2. Үндэсний бодлого, төлөвлөлт

6.2.1. Цахим Монгол хөтөлбөр

6.2.2. Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого

6.2.3. Төрийн үйлчилгээний цахим шилжилт

6.2.4. Шуудангийн үйлчилгээ

7. ХАА, ЖДҮ, Бэлчээр, Ус

7.1. Мал аж ахуй

7.1.1. Монгол мал хөтөлбөр

7.1.2. Монгол малчин хөтөлбөр

7.1.3. Малын эрүүл мэнд хөтөлбөр

7.1.4. Чинээлэг малчин хөтөлбөр

7.1.5. Эрчимжсэн мал ахуй

7.1.6. Хөдөө аж ахуйн парк

7.1.7. Сум дундын лаборатори

7.1.8. Бруцеллёз өвчтэй тэмцэх стратеги

7.2. Газар тариалан

7.2.1. Хүнсний ногоо хөтөлбөр

7.2.2. Жимс жимсгэнэ хөтөлбөр

7.2.3. Ашигт ургамал

7.2.4. Хөрсгүй тариалалт, хүлэмж

7.2.5. ХАА-н техник дундын төв

7.3. ЖДҮ

7.3.1. Үйлдвэрлэл-21:100

7.3.2. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх хөтөлбөр

7.3.3. Сав баглаа боодол

7.3.4. Өсөлтийг өрх бүрд хөтөлбөр

7.3.5. Хоршоо хөгжүүлэх

7.3.6. Өмнөговьд үйлдвэрлэв, тарьж ургуулав

7.3.7. Нутгийн үйлдвэрлэл хөтөлбөр

7.4. Бэлчээр

7.4.1. Отрын бүсийн төлөвлөлт

7.4.2. Бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах төлөвлөгөө

7.5. Ус

7.5.1. Бэлчээр усжуулалтын 2-р аян

7.5.2. Говь+Ус хөтөлбөр

8. Барилга, зам, тээвэр

8.1. Барилга

8.1.1. Төрөөс барилгын салбарт баримтлах бодлого

8.1.2. Төрөөс орон сууц, нийтийн аж ахуйн талаар баримтлах бодлого

8.1.3. 150 мянган айл орон сууц хөтөлбөр

8.1.4. Түрээсийн орон сууц хөтөлбөр

8.1.5. Барилгын материалын лаборатори

8.1.6. Шинэ Мянган айл хөтөлбөр

8.1.7. Дахин төлөвлөлт: пассив хаус, хэмнэлттэй орон сууц

8.2. Авто тээвэр

8.2.1. Төрөөс авто тээврийн салбарт баримтлах бодлого

8.2.2. Төмөр замын төсөл: Тавантолгой-Зүүнбаян-Нарийнсухайт

8.2.3. Авто замын төсөл: Тавантолгой-Гашуунсухайт-Хангимандал, Шартээгийн уулзвараас Цогтцэций сумын төв, Баяндалай-Гурвантэс

8.2.4. 4D ангиллын нисэх онгоцны буудал

8.2.5. Сумдад нисэх, буух зурвас байгуулах

8.2.6. Сумдыг авто замаар холбох

8.3. Инженерийн дэд бүтэц

8.3.1. Хэрэглээний халуун усаар хангах

8.3.2. Нийтийн тээврийн үйлчилгээ

8.3.3. Ложистик төв

8.3.4. Цэвэр, бохир усны сүлжээг өргөтгөх

8.3.5. ОНСААУГ-СӨХ байгуулах

9. Хот байгуулалт, газар төлөвлөлт

9.1. Ерөнхий төлөвлөгөөний шинэчлэл

9.1.1. Даланзадгад

9.1.2. Цогтцэций

9.1.3. Ханбогд

9.1.4. Гашуунсухайт

9.1.5. Шивээнхүрэн

9.2. Дахин төлөвлөлт

9.2.1. 5-р орон сууц

9.2.2. 6, 7, 8-р орон сууц

9.2.3. Гэр хорооллын төлөвлөлт

9.2.4. Пассив хауссинг, загвар орон сууц

9.3. Зураг төсөл, ТЭЗҮ: 40

9.3.1. Үйлдвэрийн бүсийн төлөвлөлт

9.3.2. Өвөл зуны аялал жуулчлал, спортын цогцолбор

9.3.3. Худалдааны төв

9.4. Хот байгуулалт

9.4.1. Саарал усны бодлого

9.4.2. Цогтцэций сумын шинэ сууршлын бүс

9.4.3. Хот байгуулалтын мэдээллийн санг боловсронгуй болгох

9.4.4. Хотжилтын нэгдсэн стандарт бий болгох

9.4.5. Цэгцтэй гэр хороолол хөтөлбөр

10. Хөрөнгө оруулалт

10.1. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, санал хүргүүлэх

10.2. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын зарцуулалтад аудит хийх

10.3. Аймаг, сумын орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт

10.4. Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтад аудит хийх

10.5. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, гүйцэтгэл

11. Худалдаа, үйлчилгээ

11.1. Нийтийн ахуйн үйлчилгээ

11.2. Төрөөс худалдааны талаар баримтлах бодлого

11.3. Экспортын орон нутгийн бодлого, сратеги

11.4. Стандартчлал, баталгаажуулалт, тохирол

11.5. Жижиглэн, бөөны худалдаа

11.6. Худалдааны ложистик

11.7. Ханган нийлүүлэлтийн нэгдсэн платформ

11.8. Цахим худалдааны платформ

12. Бодлого, төлөвлөлт

12.1. Алсын хараа 2050

12.2. Бүсчилсэн хөгжлийн хөтөлөр, бодлого

12.3. Аймгийн хөгжлийн хөтөлбөр 2030

12.4. Аймгийн хөгжлийн 5 жилийн үндсэн чиглэл

12.5. Аймгийг хөгжүүлэх 4 жилийн хөтөлбөр

12.6. Аймаг сумын хөгжлийн индекс

12.7. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн мэдээллийн сан