Sophic Enterprises UF

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sophic Enterprises UF by Mind Map: Sophic Enterprises UF

1. Lars Hallberg

1.1. Musikinspelning

2. Christian Tellin

2.1. Musikinspelning

3. Theo Hector

3.1. Musikinspelning, mixning, mastering

4. Örjan Wallén

4.1. Musikinspelning, filminspelning

5. Marcus Persson

5.1. Rådgivare vid uppstartning samt styrning av UF-företag