Poruchy autistického spektra

Poruchy autistického spektra

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Poruchy autistického spektra by Mind Map: Poruchy autistického spektra

1. Etiologie

1.1. genetika

1.2. prostředí

1.3. věk otce

1.4. pesticidy

1.5. nezralost novorozence

1.6. imunitní deficity

2. Diagnostika

2.1. Projevy

2.1.1. DSM-5

2.1.1.1. opakující se vzorce chování

2.1.1.2. sociální interakce

2.1.2. MK-10

2.1.2.1. sociální interakce

2.1.2.2. komunikace

2.1.2.3. stereotypy

3. Autistické spektrum

3.1. vysoko funkční autismus

3.1.1. základní sociální komunikace zachována

3.1.2. řeč bývá dobře vyvinuta

3.1.3. nechápou sociální normy

3.1.3.1. výstřední

3.1.3.2. neslušní

3.2. středně funkční autismus

3.2.1. snížená schopnost navazovat sociální vztahy

3.2.2. pohybové stereotypie

3.2.3. lehká až střední mentální retardace

3.3. nízko funkční autismus

3.3.1. uzavřenost

3.3.2. slabá schopnost navazovat sociální vztahy

3.3.3. sebezraňování, agrese

3.3.4. stereotypní činnosti

3.3.5. těžká mentální retardace

4. Diagnózy

4.1. MKN-10

4.1.1. Dětský autismus

4.1.2. Rettův syndrom

4.1.3. Jiná dezintegrační porucha

4.1.4. Aspergerův syndrom

4.1.5. Atypický autismus

4.1.6. Jiná pervazivní vývojová porucha

4.1.7. Pervazivní vývojová porucha, nespecifikovaná

4.1.8. Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby

4.2. DSM-5

4.2.1. Porucha autistického spektra

4.3. MKN-11

4.3.1. Porucha autistického spektra

4.3.1.1. bez narušení intelektuálního vývoje a smírným nebo žádným poškozením funkčního jazyka

4.3.1.2. s poruchou intelektuálního vývoje a s mírným nebo žádným poškozením funkčního jazyka

4.3.1.3. bez narušení intelektuálního vývoje a s narušeným funkčním jazykem

4.3.1.4. s poruchou intelektuálního vývoje a bez funkčního jazyka

4.3.1.5. bez narušení intelektuálního vývoje a bez funkčního jazyka

4.3.1.6. s poruchou intelektuálního vývoje a bez funkčního jazyka

4.3.1.7. jiná

4.3.1.8. nespecifikovaná

5. Projevy PAS

5.1. hyposenzitivita

5.2. hypersenzitivita

5.3. špatný psychomotorický vývoj

5.4. poruchy učení

5.5. senzorické přetížení

6. Intervence

6.1. behaviorální techniky

6.2. strukturované učení

6.3. videomodeling

6.4. procesy stimulace sociální dovednosti

6.5. augumentální a alternativní komunikace

7. Výchova dětí s PAS

7.1. individuální přístup

7.2. optimální způsob komunikace

7.3. formy motivace a relaxace

7.4. úprava prostředí

7.5. strukturalizace a vizualizace času

7.6. smysluplné využití volného času