održavanje sredstava prijevoza i prijenosa i infrakstrukture u promet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
održavanje sredstava prijevoza i prijenosa i infrakstrukture u promet by Mind Map: održavanje sredstava prijevoza i prijenosa i infrakstrukture u promet

1. u željezničkom prometu

1.1. radionički prostor mora biti opremljen

1.1.1. kolosijecima

1.1.2. okretnicom

1.1.3. uređajima za gorivo i vodu

1.1.4. jamama za čišćenje

1.1.5. vrlo snažnom mehanizacijom

1.2. organizacija održavanje je ista kao i kod cestovnom prometu

1.3. pod infrastrukturu podrazumijevamo

1.3.1. gornji i donji postroj pruge

1.3.1.1. izložen je učestalijem održavanju

1.3.1.2. održavanje

1.3.1.2.1. mjrenje i uređenja visine i širine kolosijeka

1.3.1.2.2. čišćenje i podbijanje tucaničkog zastora

1.3.1.2.3. kontrola i uređenje skretnica

1.3.2. objekte u trupu pruge

1.3.3. kontaktne vodove i njihove nosače

1.3.4. signalizaciju

1.3.5. održavanje tih elemenata omogućava brz i siguran promet

2. prometna sredstva i prijevozni putevi tijekom iskorištavanja podložni su trošenju

2.1. trošenje je posljeidca

2.1.1. korištenje tih sredstava

2.1.2. i utječu

2.1.2.1. klimatski uvjeti

2.2. za produljenje vijeka trajanja potrebno je osigurati

2.2.1. pravilno korištnje

2.2.1.1. poštivanje zakonskih propisa i tehnoloških normi

2.2.2. pravilno održavanje

2.2.2.1. poduzimanje radnji vezanih uz pranje i čišćenje

2.3. posljedice

2.3.1. smanjenje vijeka trajanja

2.3.1.1. povećanje troškova

2.3.1.1.1. nastanak kvarova

3. održavanje cesta

3.1. izložene su trošenju

3.1.1. zbog

3.1.1.1. djelovanja sile izazvanih vozilom

3.1.1.2. utjecaja vremenskih prilika

3.2. održavanje cesta uključuje

3.2.1. kolnik

3.2.2. zemljani trup

3.2.3. objekte u trupu ceste

3.2.4. oprema ceste

3.3. s obzirom na veličinu i učestalost poduzimanja određenih radnji razlikujemo

3.3.1. tekuće održavanje

3.3.1.1. podrazumijeva pranje,čišćenje ceste

3.3.1.2. radovi se poduzimanju svakodnevno

3.3.2. velike popravke ceste

3.3.2.1. obuhvaćaju veće radove na gornjem i donjem postroju ceste

3.3.2.2. rade se svake 3 ili 4 godine

3.3.3. obnovu ceste

3.3.3.1. obuhvaća intervencije u gornjem ili donjem dijelu ceste

3.3.3.2. rade se svakih 7 do 15 godina

3.3.3.3. najčešće obnova kolničkog zastora,proširenje prostora...

3.3.4. zimsko održavanje

3.3.4.1. podrazumijeva čišćenje snijega sa kolnika i održavanje određene razina hrapavosti

3.3.4.2. sa time se bave određene službe koje su opremljene specijalnim vozilima za guranje snijega

4. održavanje u cestovnom prometu

4.1. najkraći vijek trajanja

4.2. vućna vozila

4.2.1. kraći vijek trajanja od prikljućnih

4.3. razlikujemo

4.3.1. fizicki

4.3.1.1. obuhvaća vrijeme u kojem je vozilo u voznom stanju

4.3.2. ekonomski

4.3.2.1. obuhvaća vrijeme u kojem je isplativo koristi vozilo

4.3.2.2. kraći je od fizičkog vijeka

4.4. za porduljenje vijeka trajanja potrebno je organizirati

4.4.1. preventivno održavanje

4.4.1.1. se poduzima s najmerom da se spriječi nastanak kvarova

4.4.2. korektivno održavanje

4.4.2.1. obuhvaća popravak koje treba učiniti nakon nastanka kvara

5. održavanje prijevoznih sredstava

5.1. preventivno

5.1.1. njega vozila

5.1.2. tehničko pregledi

5.1.2.1. redoviti

5.1.2.1.1. dnevni periodični godišnji

5.1.2.2. izvanredni

5.2. korektivno

5.2.1. pojedinačni popravak

5.2.2. agregatna zamjena

6. u prometu na vodi

6.1. 3 skupine radnji održavanja

6.1.1. tekuće

6.1.1.1. obavlja posada broda tijekom plovidbe

6.1.1.2. obuhvaća

6.1.1.2.1. čišćenje i bojanje metalnih i drvenih dijelova kao oblik zaštite od korozije

6.1.2. periodičko

6.1.2.1. se obavlja za vrijeme stajanja broda u luci

6.1.2.1.1. jednom godišnje se mora očistiti podvodni dio roda

6.1.2.2. dokovi

6.1.2.2.1. plutajući ili graditeljski objekti koji na suhom omogućavaju održavanje plovila

6.1.2.2.2. plutajući dok

6.1.2.2.3. suhi dok

6.1.3. cjeloviti

6.1.3.1. obavljaju se u cijelosti n suhom u dokovima ili brodogradilištima

7. zračnom prometu

7.1. strogi propisi vezani uz preventivno održavanje zrakoplova

7.1.1. zbog

7.1.1.1. posljedica nastanka kvara obično vezane s velikim materijalnim štetama i ljudskim žrtvama

7.1.2. trebaju biti sigurna,temeljita i opsežna provjera zrakoplova

7.2. imamo 5 skupina

7.2.1. tehničke pripreme oko leta

7.2.1.1. obavlja korisnik uvidom u dokumentaciju i stanjem zrakoplova

7.2.2. nadzorni pregledi

7.2.2.1. se obavljaju na stajanci prije leta i nakon leta

7.2.3. popravak zrakoplova

7.2.3.1. hangari

7.2.3.1.1. posebno velika spremišta u koja se zrakoplov dovodi pomoću traktora

7.2.3.1.2. IRE

7.2.3.1.3. ZIM

7.2.4. obnavljanje ili rezizija

7.2.4.1. obavlja se u posebno opremljenim radionicama

7.2.5. izmjena zrakoplova

7.2.5.1. obavlja se kod proizvođača zrakoplova

7.3. infrastruktura

7.3.1. imamo 2 cijeline

7.3.1.1. poletnu-sletnu stazu

7.3.1.2. stajanke

8. u PT prometu

8.1. održavanje se vrši u vlastitim radionicama

8.2. infrastruktura

8.2.1. uključuje održavanje

8.2.1.1. žičanih i bežičnih vodova i telefonskih centrala

8.3. automatizajica

8.3.1. omogućava

8.3.1.1. automatsko signaliziranje kvara i brzo uklanjanje

8.4. telegrafsko -telefonsko uređaj sadrži

8.4.1. pogonski nadzor

8.4.2. preventivno oddržavanje

8.4.3. otklanjanje kvarova