Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PAS by Mind Map: PAS

1. specifické projevy PAS

1.1. Stereotypní chování a opakující se soubor činností a zájmů

1.1.1. Problémy v sociální interakci

1.1.1.1. Problémy v interpersonální komunikaci

1.1.1.1.1. narušení neverbální komunikace, nechápe ironii

1.1.1.2. narušení schopnosti navazovat a udržovat vztahy

1.1.2. lpění na neměnnosti, neústupné trvání na rutině

2. nespecifické projevy PAS

2.1. nerovnoměrnost kognitivních schopností

2.1.1. snížená schopnost pohybů, nachýlená chůze, chůze po špičkách, tleskání, luskání prsty

2.1.2. zvýšené vnímání podnětů hypersenzorismus X hyposenzorismus

2.1.3. fascinace světlem X vadí tma i světlo

2.1.4. bouchá, líbí se mu davy X bojí se zvuků

2.1.5. brání se dotekům X pevně objímá

2.1.6. čichá k sobě X utíká před pachy

2.1.7. strká do pusy cokoli X preference jednoho jídla

3. klasifikace dle DSM-5

3.1. Porucha autistického spektra

4. klasifikace dle MKN-10

4.1. Pervazivní vývojové poruchy

4.2. Dětský autismus

4.2.1. Atypický autismus

4.2.1.1. Rettův syndrom

4.2.1.1.1. Aspergerův syndrom

4.2.1.2. Objevuje se až po dosažení 3 věku dítěte

4.2.2. porucha dětského mentálního vývoje

4.3. Vysoko funkční autismus

4.3.1. Středně funkční autismus

4.3.1.1. Nízko funkční autismus

4.3.1.1.1. s těžkým až hlubokým mentálním postižením

4.3.1.2. s lehkým a středním mentálním postižením

4.3.2. inteligence v normě

5. strategie a intervence

5.1. ABA - Applied Behaviour Analysis

5.1.1. Augmentativní a alternativní komunikace

5.1.1.1. Videotrénink interakcí a videomodeling

5.1.1.1.1. Program TEACH

5.1.1.1.2. Sledování při hře, při interakci s rodinou

5.1.1.2. Obrázkovník pro nácvik správného chování

5.1.1.2.1. Piktogramy, portréty lidí

5.1.2. Kontrola stimulů, modelování a posilování žádoucího chování

5.1.2.1. Úkoly rozdělené do krátkých úseků

5.2. Individuální přístup

5.2.1. Vytvoření optimálního způsobu komunikace

5.2.1.1. Úprava přostředí

5.2.1.1.1. Předvídatelnost situací

6. "Člověk na prvním místě"

7. "Nejde nekomunikovat bez sociální interakce."