Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Rola szkoleń w procesie rozwoju zawodowym pracowników na przykładzie hotelu sieci Starwood Polska- The Westin Warsaw by Mind Map: Rola szkoleń w procesie rozwoju zawodowym
pracowników na przykładzie hotelu sieci
Starwood Polska- The Westin Warsaw
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Rola szkoleń w procesie rozwoju zawodowym pracowników na przykładzie hotelu sieci Starwood Polska- The Westin Warsaw

WSTĘP ROZDZIAŁ I. SZKOLENIA JAKO FORMA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW 1.1. KONCEPCJA ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ W KONTEKŚCIE EDUKACJI USTAWICZNEJ 1.2. DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW- NIEODZOWNY ELEMENT ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ 1.3. ISTOTA, CELE I RODZAJE SZKOLEŃ 1.3.1. Rodzaje i formy szkolenia 1.3.2. Metody i techniki szkolenia ROZDZIAŁ II. SYSTEM SZKOLEŃ W ORGANIZACJI A ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKA 2.1. OPIS SYSTEMU SZKOLEŃ W ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ 2.1.1. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych 2.1.2. Projektowanie szkoleń 2.1.3. Ocena efektywności szkoleń 2.2. SYSTEM SZKOLEŃ W ORGANIZACJI W ASPEKCIE ROZWOJU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW ROZDZIAŁ III. SYSTEM SZKOLEŃ PRACOWNICZYCH W HOTELU SIECI STARWOOD POLSKA- THE WESTIN WARSAW 3.1. POLITYKA JAKOŚCI USŁUG W HOTELU THE WESTIN WARSAW 3.2. ZASOBY LUDZKIE HOTELU THE WESTIN WARSAW 3.3. SYSTEM SZKOLEŃ W HOTELU THE WESTIN WARSAW ROZDZIAŁ IV. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 4.1. CEL I PRZEDMIOT BADAŃ WŁASNYCH 4.2. PROBLEMY I HIPOTEZY BADAWCZE 4.3. METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA 4.4. TEREN I ORGANIZACJA BADAŃ PODSUMOWANIE BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS RYSUNKÓW SPIS WYKRESÓW ZAŁĄCZNIKI  

I. SZKOLENIA JAKO FORMA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW

1.1. KONCEPCJA ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ W KONTEKŚCIE EDUKACJI USTAWICZNEJ

1.2. DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW- NIEODZOWNY ELEMENT ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ

1.3. ISTOTA, CELE I RODZAJE SZKOLEŃ

1.3.1. Rodzaje i formy szkolenia

1.3.2. Metody i techniki szkolenia

II. SYSTEM SZKOLEŃ W ORGANIZACJI A ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKA

2.1. OPIS SYSTEMU SZKOLEŃ W ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ

2.1.1. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych

2.1.2. Projektowanie szkoleń

2.1.3. Ocena efektywności szkoleń

2.2. SYSTEM SZKOLEŃ W ORGANIZACJI W ASPEKCIE ROZWOJU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW

III. SYSTEM SZKOLEŃ PRACOWNICZYCH W HOTELU SIECI STARWOOD POLSKA- THE WESTIN WARSAW

3.1. POLITYKA JAKOŚCI USŁUG W HOTELU THE WESTIN WARSAW

3.2. ZASOBY LUDZKIE HOTELU THE WESTIN WARSAW

3.3. SYSTEM SZKOLEŃ W HOTELU THE WESTIN WARSAW

IV. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH

4.1. CEL I PRZEDMIOT BADAŃ WŁASNYCH

4.2. PROBLEMY I HIPOTEZY BADAWCZE

4.3. METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA

4.4. TEREN I ORGANIZACJA BADAŃ

PODSUMOWANIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL

SPIS RYSUNKÓW

SPIS WYKRESÓW

ZAŁĄCZNIKI

Wstęp