Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Rola szkoleń w procesie rozwoju zawodowym pracowników na przykładzie hotelu sieci Starwood Polska- The Westin Warsaw by Mind Map: Rola szkoleń w procesie rozwoju zawodowym pracowników na przykładzie hotelu sieci Starwood Polska- The Westin Warsaw
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Rola szkoleń w procesie rozwoju zawodowym pracowników na przykładzie hotelu sieci Starwood Polska- The Westin Warsaw

WSTĘP ROZDZIAŁ I. SZKOLENIA JAKO FORMA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW 1.1. KONCEPCJA ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ W KONTEKŚCIE EDUKACJI USTAWICZNEJ 1.2. DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW- NIEODZOWNY ELEMENT ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ 1.3. ISTOTA, CELE I RODZAJE SZKOLEŃ 1.3.1. Rodzaje i formy szkolenia 1.3.2. Metody i techniki szkolenia ROZDZIAŁ II. SYSTEM SZKOLEŃ W ORGANIZACJI A ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKA 2.1. OPIS SYSTEMU SZKOLEŃ W ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ 2.1.1. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych 2.1.2. Projektowanie szkoleń 2.1.3. Ocena efektywności szkoleń 2.2. SYSTEM SZKOLEŃ W ORGANIZACJI W ASPEKCIE ROZWOJU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW ROZDZIAŁ III. SYSTEM SZKOLEŃ PRACOWNICZYCH W HOTELU SIECI STARWOOD POLSKA- THE WESTIN WARSAW 3.1. POLITYKA JAKOŚCI USŁUG W HOTELU THE WESTIN WARSAW 3.2. ZASOBY LUDZKIE HOTELU THE WESTIN WARSAW 3.3. SYSTEM SZKOLEŃ W HOTELU THE WESTIN WARSAW ROZDZIAŁ IV. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 4.1. CEL I PRZEDMIOT BADAŃ WŁASNYCH 4.2. PROBLEMY I HIPOTEZY BADAWCZE 4.3. METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA 4.4. TEREN I ORGANIZACJA BADAŃ PODSUMOWANIE BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS RYSUNKÓW SPIS WYKRESÓW ZAŁĄCZNIKI  

I. SZKOLENIA JAKO FORMA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW

1.1. KONCEPCJA ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ W KONTEKŚCIE EDUKACJI USTAWICZNEJ

1.2. DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW- NIEODZOWNY ELEMENT ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ

1.3. ISTOTA, CELE I RODZAJE SZKOLEŃ

II. SYSTEM SZKOLEŃ W ORGANIZACJI A ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKA

2.1. OPIS SYSTEMU SZKOLEŃ W ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ

2.2. SYSTEM SZKOLEŃ W ORGANIZACJI W ASPEKCIE ROZWOJU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW

III. SYSTEM SZKOLEŃ PRACOWNICZYCH W HOTELU SIECI STARWOOD POLSKA- THE WESTIN WARSAW

3.1. POLITYKA JAKOŚCI USŁUG W HOTELU THE WESTIN WARSAW

3.2. ZASOBY LUDZKIE HOTELU THE WESTIN WARSAW

3.3. SYSTEM SZKOLEŃ W HOTELU THE WESTIN WARSAW

IV. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH

4.1. CEL I PRZEDMIOT BADAŃ WŁASNYCH

4.2. PROBLEMY I HIPOTEZY BADAWCZE

4.3. METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA

4.4. TEREN I ORGANIZACJA BADAŃ

PODSUMOWANIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL

SPIS RYSUNKÓW

SPIS WYKRESÓW

ZAŁĄCZNIKI

Wstęp