VUCA-TAIDOT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VUCA-TAIDOT by Mind Map: VUCA-TAIDOT

1. JÄSENNÄN ONGELMAN

1.1. tutkin ongelman luonnetta tarkemmin

1.1.1. tunnistan puuttuvan tiedon

1.1.2. tunnista syyt

1.1.2.1. piilevät syyt tai juurisyyt

1.1.2.2. laajemman kontekstin vaikutus

1.1.3. tutkin muutosta ajassa

1.1.4. vaikutukset tai oireet

1.2. tunnistan ja koordinoin näkökulmia

1.2.1. tasapainotan polariteetteja

1.2.2. arvioin argumenttien laatua

1.2.2.1. määritän päätöksenteon kriteerit

1.2.3. rakennan jaettua ymmärrystä ongelmasta

1.2.3.1. vältän vahvistusharhaa

1.2.4. tiedostan eettisyyden

1.2.5. NÄKÖKULMITTAMINEN

2. RATKAISEN ONGELMAN

2.1. keksin ratkaisuja

2.1.1. huomioin rajoitteet

2.2. arvioin vaihtoehtoja

2.2.1. hyödynnän työkaluja ja viitekehyksiä

2.2.2. arvioin riskejä

2.2.3. Harkitsen pitkän aikavälin vaikutuksia

2.2.4. harkitsen etiikkaa

2.3. valitsen soveltuvan päätöksentekoprosessin

2.3.1. laadin suunnitelman

2.3.2. kompleksinen ympäristö

2.3.2.1. etenen iteratiivisesti

2.3.2.2. teen kokeiluja

2.3.2.3. palaan arvioimaan tehtyjä päätöksiä

2.3.3. päätösten implementointi

2.3.3.1. YHDESSÄOHJAUTUVUUS

2.3.3.2. MUUTOSJOHTAMINEN