Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Екосистема by Mind Map: Екосистема

1. Структура

1.1. Видова

1.2. Просторова

1.3. Екологічна

1.3.1. Продуценти

1.3.1.1. Автотрофи

1.3.2. Редуценти

1.3.2.1. Гетеротрофні

1.3.3. Консументи

1.3.3.1. Паразити

2. Зв'язки між популяціями

2.1. Прямі

2.1.1. Хижак і здобич

2.2. Непрямі

2.2.1. Рештки живлять рослин

2.3. Топічні

2.3.1. Орхідея на стовбурі дерева

2.4. Трофічні

2.4.1. Хижак - здобич

2.5. Фабричні

2.5.1. Запилення квітів

2.6. Антибіотичні

2.6.1. Конкуренція

3. Властивості

3.1. Цілісність

3.2. Стійкість

3.3. Саморегуляція

3.4. Самоорганізація

4. Закономірності

4.1. Єко-піраміда

4.1.1. Закон односпрямованості потоку енергії

4.1.2. Закон внутрішньої динамічної рівноваги

5. Ланцюг живлення

5.1. Продуценти

5.1.1. Редуценти

5.1.1.1. Консументи