GELİŞİMİ ETKİLEYEN ETMENLER

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
GELİŞİMİ ETKİLEYEN ETMENLER by Mind Map: GELİŞİMİ ETKİLEYEN ETMENLER

1. Genetik yapı, hormonlar ve çevresel faktörler anne karnından yetişkin çağa kadar büyümeyi etkilemektedir.

2. Altta yatan solunum, kalp veya bağırsak sistemini etkileyen kronik hastalıklar büyümeyi olumsuz etkileyen nedenleri oluşturmaktadır.

3. Hormonlar, vücudumuzun düzgün bir şekilde büyüyüp, çalışmasını sağlar.

4. Hormonlar gelişimin temel yapılarını belirleyecidir. Herhangi bir dengesizlik vücudumuzun dengesini bozar.

5. Irk’ın da büyüme ve gelişme üzerinde etkin olduğunu araştırmalar ortaya koymuştur.

6. Örneğin; siyah ırk çocuklarının doğum ağırlıkları, beyazlara oranla daha az, fakat hayatın ilk yılında beyazlara göre daha hızlı bir fiziki ve psikomotor gelişim gösterdikleri bilinmektedir.

7. Yetersiz beslenme gelişim geriliğine ve birçok hastalığa sebep olur.

8. Yetersiz beslenme sonucu belirli vitaminlerin (B12, A vit) ve minerallerin (iyot, demir) eksikliği görülür.

9. Erkek ve kız çocukları, okul öncesi ve ilkokul sınıflarında aynı miktarda kas ve kemik kütlesine sahiptir.

10. Kız ve erkek çocuklar arasındaki fiziksel farklar, ergenliğin başlangıcına kadar asgari düzeydedir.

11. Organizmaya döllenme anında aktarılan tüm özelliklerin tamamıdır. Genlerle aktarılır. Genotip ve fenotip olmak üzere 2 kavramdan oluşur.

12. Her kromozom 20 bin genin değişik şekilde kombinasyonlarla dizilişinden oluşmaktdır.

13. Gelişim, kalıtım ve çevre etkileşiminin bir ürünüdür.

14. Organizmanın içinde bulunduğu her türlü fiziksel ortam çevredir. Örneklendirmek gerekirse eğer, ana rahminden başlayıp kültürüne kadar giden etkendir.

15. ÇEVRE

15.1. o

16. KALITIM

17. CİNSİYET

18. HASTALIKLAR

19. BESLENME

20. HORMONLAR

21. KÜLTÜR VE IRK