các nghĩa khởi đầu trong thời kỳ bắc thuộc

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
các nghĩa khởi đầu trong thời kỳ bắc thuộc by Mind Map: các nghĩa khởi đầu trong  thời kỳ bắc thuộc

1. Khởi nghỉa Hai Bà Trưng

1.1. Trưng Trắc ,Trưng Nhị

1.2. Hai người họ bí mật tìm cách liên kết với các thủ lĩnh ở mọi đất nước để chuẩn bị nổi dậy

2. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu

2.1. Triệu Thị Trinh

2.2. Từ căn cứ Phú Điền Bà Triệu lãnh đạo nhĩa quân đánh phá các thành ấp của bọn quân nhà Ngô

3. Khởi nghĩa Lý Bí

3.1. Lý Bôn

3.2. Lý Bôn phất cờ khởi nghĩa hào kiệt khắp nơi kéo về hưởng ứng

4. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

4.1. Kẻ Nôm

4.2. Khoảng đâu thế kỉ VIII năm 10 .Mai Thúc Loan đã kêu dân thu bỏ về quê,mộ binh nổi dậy đấu tranh

5. Khởi nghĩa Phùng Hưng

5.1. Phùng Hưng

5.2. Khoảng năm 776,Phùng Hưng đã cùng em là Phùng Hải họp dân khởi nghĩa.Nhân dân các vùng xung quanh nổi dậy hưởng ứng và dành được quyền làm chủ của mình