Сучасна концепція логістики.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Сучасна концепція логістики. by Mind Map: Сучасна концепція логістики.

1. Термін "концепція" означає спосіб розуміння, трактовки об'єкта дослідження, керівну ідею, систему поглядів, методологічні принципи дослідження.

2. Точки зору науковців щодо поняття "концепція логістики":

2.1. Гаджинського А.М., — це "система поглядів щодо удосконалення господарської діяльності шляхом раціоналізації матеріальних потоків".

2.2. Позиція Анікіна Б.А. щодо концепції логістики полягає у "формуванні концептуальних підходів до реалізації економічних компромісів, тобто гармонізації економічних інтересів".

2.3. На думку Окландера М.А., "логістична концепція — це образ мислення, філософія діяльності

2.4. Сумець О.М. розуміє концепцією логістики як:

2.4.1. 1) систему наукових знань, які утворюють теоретичну базу практики управління матеріальними потоками і супутніми їм фінансовими й інформаційними потоковими процесами;

2.4.2. 2) систему розробки та забезпечення практики управління матеріальними потоками і сукупними фінансовими.

3. Базові характеристики логістичної концепції:

3.1. - системність

3.2. - корисність

3.3. - орієнтація на споживача

3.4. - повні витрати

3.5. - ефективність

4. Шість правил логістики

4.1. 1. Товар — за потребою.

4.2. 2. Якість товару — висока.

4.3. 3. Кількість — достатня.

4.4. 4. Час доставки — найзручніший.

4.5. 5. Місце доставки — куди потрібно.

4.6. 6. Витрати — мінімальні.