Mjerenja

Mjerenje, help for maths

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mjerenja by Mind Map: Mjerenja

1. Znanstveni zapis broja

1.1. Znanstveni zapis broja

1.1.1. Zapis broja u obliku umnoška broja koji je između 1 i 10 i potencije s bazom 10

1.2. Potencije s negativnim eksponentom

1.2.1. 0.1n = 1/10n = 10n-

1.3. Množenje potencija s bazom 10

1.3.1. 10n *10n = 10m+n

1.4. Dijeljenje potencija s bazom 10

1.4.1. 10m/10n = 10m-n

2. Mjerenje

2.1. Duljine

2.1.1. Oznaka: d

2.1.2. Osnovna mjerna jedinica: m (metar)

2.1.3. Ostale mjerne jedinice: kilometar, decimetar, centimetar i milimetar.

2.1.4. Duljinu mjerimo ravnalom, metrom itd...

2.2. Mase

2.2.1. Oznaka: m

2.2.2. Osnovna mjerna jedinica: kg (kilogram)

2.2.3. Ostale mjerne jedinice: tone, dekagrami, grami, miligrami.

2.2.4. Masu mjerimo vagom.

2.3. Vremena

2.3.1. Oznaka: t

2.3.2. Osnovna mjerna jedinica: sekunda (s)

2.3.3. Ostale mjerne jedinice: Minute, sati itd...

2.3.4. Vrijeme možemo mjeriti štopericom ili brojanjem itd...

3. Mjerenje površine

3.1. Oznaka: P

3.2. Osnovna mjerna jedinica: metar kvadratni

3.3. Ostale mjerne jedinice: kilometri kvadratni, decimetri kvadratni, centimetri kvadratni, milimetri kvadratni.

3.4. Kvadrat

3.4.1. Formula: P= a *a

3.5. Pravokutnik

3.5.1. Formula: P= a*b

4. Mjerenje volumena (obujma tekućina)

4.1. Oznaka volumena: V

4.2. Osnovna mjerna jedinica: metar kubni

4.2.1. Ponekad se kao mjerna jedinica za volumen koristi i litra (za tekućine)

4.2.2. 1 decimetar kubni = 1 litra

4.2.3. Ostale mjerne jedinice: kilometar kubni, centimetar kubni i milimetar kubni.

4.3. Volumen kocke

4.3.1. Kocka

4.3.1.1. geometrijsko tijelo omeđeno sa 6 međusobno sukladnih kvadrata

4.3.1.2. 12 bridova jednakih duljina

4.3.1.3. Formula za volumena kocke: V = a*a*a

4.4. Volumen kvadra

4.4.1. Kvadar

4.4.1.1. Volumen kvadra računamo kao umnožak duljina bridova iz istog vrha

5. Računanje s novcem

5.1. Kamate

5.1.1. jednostavno ukamaćivanje

5.1.2. složeno ukamaćivanje

5.2. Financijski pokazatelji

5.3. Tečaj

5.3.1. 1 EUR = 7.5 HRK

5.4. Budžetiranje

5.5. Krediti

5.5.1. Stambeni kredit

5.5.2. Potrošački kredit