Пам’ять

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Пам’ять by Mind Map: Пам’ять

1. Види пам’яті

1.1. За провідним аналізатором

1.1.1. Зорова

1.1.2. Слухова

1.1.3. Смакова

1.1.4. Нюхова

1.1.5. Дотикова

1.2. За предметом, матеріалом діяльності

1.2.1. Образна

1.2.2. Рухова

1.2.3. Емоційна

1.2.4. Словесно-логічна

1.3. За тривалістю перебігу процесу

1.3.1. Короткочасна

1.3.2. Довготривала

1.3.3. Оперативна

1.4. За формою психічної активності

1.4.1. Мимовільна

1.4.2. Довільна

2. Індивідуальні особливості пам’яті

2.1. Швидкість запам’ятовування

2.2. Точність запам’ятовування

2.3. Міцність запам’ятовування

2.4. Готовність до відтворення

3. Функції пам’яті

3.1. Основа для засвоєння індивідуального досвіду людини, її соціалізації

3.2. Механізм збереження ідентичності особливості: пам’ять триває головну інформацію людини про саму себе); Приклади амнезій викликають психологічне пригнічення, почуття «втрати себе»

3.3. Засіб здійснення продуктивної діяльності - навчання. Професійної діяльності (людина утримує інформацію про навчальний матеріал, засоби самоосвіти, посадові обов’язки та способи їх виконання саме у пам’яті)

3.4. В масштабах людства пам’ять постає основою для збереження, поповнення та передачі суспільного цивілізаційного досвіду

4. Розумові операції

4.1. Аналіз

4.2. Синтез

4.3. Порівняння

4.4. Абстрагування

4.5. Узагальнення

4.6. Конкретизація

5. Властивості уваги

5.1. Стійкість (визначається часом, протягом якого об”єкти зберігають свою значущість)

5.2. Розподілення ( організація психічної діяльності, при якій одночасно й уважно виконується декілька видів діяльності)

5.3. Об’єм (визначається кількістю об”єктів, що людина може однаково уважно сприймати за одне пред‘явлень)

5.4. Переключення (визначається, наскільки швидко людина однаково й уважно переходить від однієї діяльності до іншої)

5.5. Розпорошеність (неможливість зосередитись на чомусь)

6. Типи пам’яті

6.1. Оперативна (сенсорна, ультракоротка)

6.2. Коротка (первинна)

6.3. Довгочасни (вторинна і третинна)

7. Характеристики пам’яті

7.1. Кількісні

7.1.1. Обсяг

7.1.2. Тривалість

7.2. Якісні

7.2.1. Швидкість

7.2.2. Точність

7.2.3. Готовність

8. Основні процеси та механізми пам’яті

8.1. Запам’ятовування - це закріплення образів сприймання, уявлення, думок, переживань і зв’язків між ними через контакти нових даних з набутим раніше досвідом

8.1.1. Відбиття

8.1.2. Мимовільне

8.1.3. Довільне

8.2. Збереження - це процес утримання в пам’яті відомостей, одержаних у ході набування досвіду

8.3. Забування - процес, протилежний збереженню, виявляється в тому, що актуалізація забутих образів чи думок утруднюється або стає неможливою

8.4. Відтворення - процес відновлення збереженого матеріалу пам’яті для використання в діяльності та спілкуванні, полягає у пожвавленні або повторному збудженні раніше утворених у мозку нервових зв’язків

8.4.1. Впізнання

8.4.2. Згадування

9. Фактори продуктивності пам’яті

9.1. Суб’єктивні

9.1.1. Тип запам’ятовування

9.1.2. Попередній досвід

9.1.3. Установка

9.1.4. Інтерес

9.1.5. Стан організму

9.2. Об’єктивні

9.2.1. Усвідомленість

9.2.2. Зв’язність

9.2.3. Зрозумілість

9.2.4. Наочність

9.2.5. Ритмічність