Nowa matka

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nowa matka by Mind Map: Nowa matka

1. aktywna zawodowo

1.1. samodzielna finansowo

1.2. pracuje już nie tylko w zawodach typowo "kobiecych"

1.3. jej córka będzie bardziej kompetentna społecznie i odpowiedzialna za siebie (wg badań)

1.4. jej syn będzie miał większą tendencję do akceptowania zawodowych ról kobiet, będzie postrzegał kobiety jako bardziej kompetentne (wg badań)

1.5. większy udział w rozporządzaniu finansami w rodzinie

2. Przeniesienie części wychowania na instytucje (szkoła, żłobki itd.)

2.1. wcale nie musi nie odstępować dziecka na krok, nie musi być przy dziecku 24h na dobę

3. matka w związku

3.1. bardziej niezależna

3.2. świadoma swoich wartości i potrzeb

4. egalitaryzm w małżeństwie

4.1. równowaga ról w związku

4.2. część odpowiedzialności za wychowanie dziecka przeniesiona na partnera

4.3. mimo tego, matki mają więcej obowiązków domowych

5. samotna matka - monoparentalność

5.1. w rzeczywistości samotne matki nie wychowują dzieci samotnie

5.2. główne przyczyny - rozwód, śmierć współmałżonka, separacja, dziecko przed ślubem

6. Dziecko przed ślubem

7. rozdarcie między byciem tradycyjną kurą domową, a nowoczesną wersją kobiety sukcesu

7.1. nie musi być pełnoetatowa gospodynią

8. matka w związku

8.1. partnerskim

8.1.1. homoseksualnym

8.1.1.1. migrująca

8.1.1.1.1. kohabitacyjnym

9. samotna matka ma większą ochronę państwa niż samotny ojciec

9.1. polityka społeczna faworyzuje samotne matki

9.2. sądy częściej przyznają prawa rodzicielskie matkom

10. równowaga pracy zawodowej, z macierzyństwem

11. statystycznie kobiety, coraz później decydują się na dziecko

12. obecność opiekuna pomocniczego

12.1. tworzenie swojej sieci opieki (rodzina, przyjaciele)