A kormányzás jó teljesítménye

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A kormányzás jó teljesítménye by Mind Map: A kormányzás jó teljesítménye

1. Állampolgári elégedettség a közszolgáltatások színvonalára (jó közszolgáltatások)

1.1. Hatékony működés

1.2. Eredményes ügymenetek

2. Nemzetközi szinten való megfelelés

2.1. V4-en belül a magyar közigazgatás legyen a legjobb

2.2. EU megfelelés

2.3. OECD megfelelés

2.4. ENSZ megfelelés

2.5. WHO megfelelés

3. Gazdaságilag eredményes működés

3.1. GDP növekedés

3.2. Születéskor várható élettartam növekedése

4. Kormányzati funkciók

4.1. Egészségügy

4.1.1. Elvárás:

4.1.1.1. Rendelkezésre állás

4.1.1.2. Hozzáférhetőség

4.1.1.3. Megfelelő kapacitás

4.1.1.4. Prevenció

4.1.1.5. Megfelelő felszereltség

4.1.2. Mérés:

4.1.2.1. Kapacitás kihasználtság/kórház

4.1.2.2. Prevenciós tevékenységek és azok eredményessége (hosszú távon mérhető - 5-10év)

4.1.2.3. Betegágyszám/10000 lakos

4.1.2.4. X km-en belül mindenki eljusson egy kórházba

4.1.2.5. Mentő autó kiérkezés sürgős vethet 15 percen belül

4.1.2.6. MRI-k száma Magyarországon (azok területi elosztása)

4.2. Lakhatás, közművek

4.2.1. Elvárás:

4.2.1.1. Hozzáférhetőség

4.2.1.2. Biztonság

4.2.1.3. Árszint alacsonyan tartása

4.2.1.4. Rendelkezésre állás

4.2.2. Mérés:

4.2.2.1. Szolgáltatás kimaradás miatti kárelhárítás hatékonysága

4.2.2.2. Adott közmű ára nem haladhat meg egy szintet

4.2.2.3. Közműszámlákra támogatások mértéke/10000 lakos

4.2.2.4. Bárhol bármikor elérhetőek - ez nehezen mérhető

4.3. Közigazgatás

4.3.1. Elvárás:

4.3.1.1. Hozzáférhetőség

4.3.1.2. Igazságosság

4.3.1.3. Gördülékeny ügymenet

4.3.1.4. Korrupció mentesség

4.3.2. Mérés:

4.3.2.1. Nehezen mérhetőek

4.3.2.2. Korrupciós ráta

4.3.2.3. Hány magyar állampolgárnak áll rendelkezésére megfelelő infrastruktúra az eléréshez - személyesen, online

4.3.2.4. Ügymenetek lefutási ideje

4.4. Védelem

4.4.1. Elvárás:

4.4.1.1. Határvédelem megfelelősége

4.4.1.2. Katonaság felkészültsége

4.4.1.3. Vámvédelem - magyar termékek védelem

4.4.1.4. Szabadságjogok védelme

4.4.2. Mérés:

4.4.2.1. Alkotmánybíróság hatékony működése

4.4.2.2. Létszám és felszerelés statisztikák

4.4.2.3. Vámok kapacitáskihasználtsága

4.5. Közbiztonság

4.5.1. Elvárás:

4.5.1.1. Hozzáférhetőség

4.5.1.2. Közvilágítás biztosítása

4.5.1.3. Igazságosság

4.5.1.4. társadalmi normák betartatása

4.5.2. Mérés:

4.5.2.1. Bűnözési ráta, bűnügyi statisztikák

4.5.2.2. Igazságosság nehezen mérhető

4.6. Gazdasági funkciók

4.6.1. Elvárás:

4.6.1.1. EU-s színvonal biztosítása/arra való törekvés

4.6.1.2. Turizmus támogatása

4.6.1.3. Infrastruktúra kiépítés és üzemeltetés

4.6.1.4. Mezőgazdaság támogatása

4.6.1.5. Ipar támogatása

4.6.2. Mérés:

4.6.2.1. Állami támogatások szétosztásának aránya az egyes szegmensek között

4.6.2.2. Úthálózat bővítés mértéke

4.6.2.3. Magyarország kedveltsége a külföldi turisták szemszögéből

4.7. Környezetvédelem

4.7.1. Elvárás:

4.7.1.1. Ökológiai lábnyom csökkentése

4.7.1.2. Szabályozás és betartatás

4.7.1.3. Zöldterület védelme

4.7.1.4. Jógyakorlat díjazása

4.7.1.5. Megújuló energiaforrások támogatása

4.7.2. Mérés:

4.7.2.1. Városi parkok négyzetméterének növekedése

4.7.2.2. Ökológiai lábnyom

4.7.2.3. A megújuló energiaforrásokat felhasználóknál megmaradó támogatások összege

4.7.2.4. Országos szinten a megújuló/nem megújuló energiafelhasználás aránya

4.8. Rekreáció, kultúra, vallás

4.8.1. Elvárás:

4.8.1.1. Szabadság

4.8.1.2. Hozzáférhetőség

4.8.1.3. Rendelkezésre állás

4.8.1.4. Fenntartás, védelem

4.8.1.5. Támogatás

4.8.2. Mérés:

4.8.2.1. Nehezen mérhető

4.8.2.2. Könyvtárak száma, azok kihasználtsága

4.8.2.3. Múzeumok száma, azok kihasználtsága

4.9. Oktatás

4.9.1. Elvárás:

4.9.1.1. Hozzáférhető

4.9.1.2. Kompetencia fejlesztő

4.9.1.3. Nemzetközi szintű

4.9.2. Mérés:

4.9.2.1. kompetenciafelmérés

4.9.2.2. egyetemisták utánkövetése

4.9.2.3. OECD Education at a Glance

4.10. Szociális védelem

4.10.1. Elvárás:

4.10.1.1. Hátrányos helyzetűeknek munkahelyteremtés

4.10.1.2. Idősekotthona

4.10.1.3. Nyugdíj ellátás

4.10.1.4. Szociális segélyek

4.10.2. Mérés:

4.10.2.1. Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának aránya

4.10.2.2. Nyugdíjas/Szociális kedvezmények kihasználtsága

4.10.2.3. Diákhitelt felvevők aránya

5. Mérési eredmények visszacsatolása:

5.1. Közvetlenül

5.1.1. Adott szervhez kapcsolódó teljesítményi és hatékonysági riportok

5.1.1.1. Nyilvános

5.1.1.2. Titkosított

5.1.2. Megfelelősági riportok

5.1.2.1. Nyilvános

5.1.2.2. Titkosított

5.2. Közvetetten

5.2.1. Állampolgári elégedettség növekedése

5.2.2. Választási hajlandóság

5.2.3. Szavazatok száma

5.2.4. Kormány elfogadottsága