Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ПРЫМЕТНІК by Mind Map: ПРЫМЕТНІК

1. лексіка-граматычныя разрады

2. марфалагічныя адзнакі прыметнікаў

3. якасныя

4. ступені параўнання якасных прыметнікаў

5. адносныя

6. прыналежныя

7. формы роду (у адзіночным ліку)

8. формы склону

9. формы ліку

10. назвы якасцей, якія ўспрымаюцца органам пачуццяў (гарачы)

11. раскрываюць багацце колераў і адценняў (белы жоўты)

12. словы, ствараюць аб навакольнай рэчаіснасці прасторавыя і часавыя ўяўленні (вузкі)

13. характарызуюць фізічныя, псіхічныя і разумовыя асаблівасці жывых істот (ветлівы), вызначаюць будову і ўласцівасці рэчываў (вадкі)

14. у залежнасці ад матэрыялу або рэчыва, з якога зроблены ці складаецца прадмет (дубовы)

15. у залежнасці ад яго прызначэння ці ўласцівага яму дзеяння (вучэбны)

16. у залежнасці ад яго адносін да канкрэтнай групы асоб ці пэўнай сферы дзейнасці (бацькоўскі

17. у залежнасці ад месца знаходжання гэтага прадмета ці часу яго існавання (вясковы

18. у залежнасці ад яго вагі, памеру ці колькасці (двайны)

19. простая форма вышэйшай ступені

20. складаная форма вышэйшай ступені

21. простая форма найвышэйшай ступені

22. складаная форма найвышэйшай ступені

23. поўныя і кароткія прыметнікі