Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kap. 3 by Mind Map: Kap. 3

1. Energiomsætning

1.1. Når næringsstoffer, fx kulhydrater, bliver omdannet til energi i cellen

2. Cellens livsbetingelser

2.1. Oxygen, vand, rette temperatur, rette pH-værdi, næringstoffer og fjernelse af affaldstoffer

3. Kønskromosomerne

3.1. Hos kvinder: XX og hos mænd: XY

4. pH-værdien

4.1. Skal være mellem: 7,37 - 7,43

5. Cellens opbygning

5.1. De vigtigste dele: cellekerne, centriole, mitokondrie, cellevæske, glat ER, golgiapparat, cellemembran, transportproces, ru endoplasmatisk reticulum og ribosomer