Budowa budynku komercyjnego

Zadanie 2.1 WBS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Budowa budynku komercyjnego by Mind Map: Budowa budynku komercyjnego

1. 1. Faza określania wizji

1.1. Nakreślenie wizji

1.1.1. Ocena opłacalności inwestycji

1.1.2. Określenie charakteru i zastosowania budynku

1.1.3. Sporządzenie kosztorysu inwestycji

2. 2. Faza planowania

2.1. Analiza dopuszczalności planowanej inwestycji

2.2. Stworzenie planu

2.2.1. Znalezienie odpowiedniego miejsca do budowy

2.2.1.1. Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę

2.2.1.2. Zakup gotowego projektu lub zlecenie wykonania projektu

2.2.1.2.1. Ustalenie: - rodzaju materiału, z którego stawiamy ściany - przebiegu instalacji energetycznej, wodociągowej, grzewczej, -liczby i rodzaju okien, wielkości i kształtu otworów okiennych, liczby drzwi elewacji - okładzin i wykończenia elewacji

2.2.1.3. Ogłoszenie przetargu na podmiot wykonawczy

2.2.1.3.1. Wyłonienie zwycięzcy

2.2.1.4. Uzyskanie pozwolenia do wycinki drzew (jeśli jest taka konieczność)

2.3. Ustalenie uwarunkowań inwestycji

2.3.1. Wystąpienie do zarządcy drogi, z której ma odbywać się wjazd na działkę z wnioskiem o określenie warunków połączenia działki z drogą publiczną

2.3.2. Zlecenie wykonania mapy sytuacyjno wysokościowej do celów projektowych u uprawnionego geodety

2.3.3. Wystąpienie do dystrybutorów mediów z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia planowanego obiektu do sieci

2.3.4. Zlecenie wykonania badań geotechnicznych podłoża gruntowego

3. 3. Faza implementacji

3.1. Prace budowlane

3.1.1. Wykonanie stanu surowego otwartego

3.1.2. Wykonanie stanu surowego zamkniętego

3.2. Prace instalacyjne

3.2.1. Wykonanie instalacji elektrycznej

3.2.2. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej

3.2.3. Wykonanie instalacji grzewczych

3.3. Prace wykończeniowe

3.3.1. Wykończenie ścian

3.3.2. Wykończenie podłóg

3.3.3. Wykończenie łazienek i pomieszczeń gospodarczych

3.3.4. Wykończenie wnętrz

4. 4. Faza stablizacji

4.1. Przygotowanie do wydania budynku do użytku

4.1.1. Kontrola stanu technicznego budynku

4.1.1.1. Sprawdzenie instalacji elektrycznych

4.1.1.2. Kontrola instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej

4.1.1.3. Sprawdzenie urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku

4.1.1.4. Kontrola elementów instalacji kanalizacyjnej budynku

4.1.2. Przeprowadzenie testów

4.1.2.1. Test szczelności powietrznej budynku

4.1.2.2. Test odporności pożarowej

4.1.2.3. Test przewodów wentylacyjnych

4.1.3. Poprawa błędów i usterek

4.1.4. Utrzymanie sprawności technicznej budynku

5. 5. Faza wdrażania

5.1. Oddanie budynku komercyjnego do użytku firmy

5.1.1. Przeprowadzenie szkolenia bhp

5.1.2. Udostępnienie całości dokumentacji dotyczących budynku

5.1.3. Zebranie danych dotyczących zadowolenia użytkowników

5.1.3.1. Zamknięcie projektu