PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT by Mind Map: PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT

1. Lưu ý

1.1. + Chuẩn bị đầy đủ các đối tượng quan sát phù hợp với nội dung, mục tiêu bài học: tranh ảnh, mẫu vật...

1.2. + Chuẩn bị được các hệ thống câu hỏi, bài tập để hướng dẫn học sinh quan sát có mục đích.

1.3. + Xác định rõ thời điểm tổ chức cho học sinh quan sát.

1.4. + Phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh ở các độ tuổi khác nhau.

2. KHÁI NIỆM

2.1. Phương pháp quan sát là phương pháp dạy học trong đó giáo viên tổ chức cho học sinh sử dụng các giác quan khác nhau để tri giác các sự vật hiện tượng có kế hoạch có trọng tâm. Từ đó rút ra những kết luận khoa học.

2.2. Phân loại

2.2.1. + Quan sát riêng lẻ: học sinh quan sát các sự vật, hiện vật lẻ đó.

2.2.2. + Quan sát so sánh: Quan sát hai hay nhiều đối tượng cùng một lúc, từ đó tìm ra những điểm giống nhau hay khác nhau giữa chúng

2.2.3. + Quan sát tại môi trường sống: Xem xét các sự vật, hiện tượng tại môi trường chúng đang tồn tại.

2.2.4. + Quan sát kéo dài: Theo dõi cả một quá trình phát triển của một sự vật hiện tượng nào đó.

3. Ưu điểm

3.1. + Tạo hứng thú cho học sinh học tập, phát triển khả năng tập trung, chú ý, óc tò mò khám phá khoa học.

3.2. + Học sinh được sử dụng phối hợp nhiều giác quan để tri giác sự vật, hiện tượng, hình thành được các biểu tượng, khái niệm cụ thể về hiện tượng

3.3. + Phát triển tư duy và nâng cao tính tự lực, tích cực của học sinh.

4. Nhược điểm

4.1. + Đòi hỏi việc chuẩn bị đồ đùng dạy học công phu, tốn thời gian, tốn kém.

4.2. + Hạn chế tư duy trừu tượng của học sinh.

4.3. + Quan sát theo hình thức lớp sẽ khiến cho giáo viên khó quản lớp, bao quát lớp học và học sinh khó tập trung sau khi thực hành quan sát xong.

4.4. + Không phải lúc nào cũng tìm được đối tượng quan sát phù hợp với nội dung và mục tiêu bài học.

5. Quy trình

5.1. Bước 1: Lựa chọn đối tượng quan sát

5.2. Bước 2: Xác định mục đích quan sát

5.3. Bước 3: Tổ chức và hướng dẫn HS quan sát:

5.4. Bước 4: Tổ chức cho HS báo cáo kết quả quan sát được về đối tượng