Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đây thôn Vĩ Dạ by Mind Map: Đây thôn Vĩ Dạ

1. Tác giả:Hàn Mặc Tử

1.1. 1912-1940-Phong Lộc-Đồng Hới

1.2. Nhà thơ tiêu biểu phong trào thơ mới

1.3. Gái Quê(1936);Thơ Điên (1938)

2. Đoạn 1:Vườn thôn Vĩ Dạ

2.1. Câu hỏi tu từ:trách móc,mời mọc

2.1.1. Lòng khao khát được trở về Vĩ Dạ

2.2. Điệp tử nắng,tình từ mướt

2.2.1. Vẻ đẹp khu vườn đầy nắng,sức sống Vĩ Dạ

2.3. Mặt chữ điền gợi liên tưởng con người xứ huế hay nhà thơ

2.3.1. Vẻ đẹp con người xứ Huế

2.3.2. Nỗi đau xót khi không thể về Vĩ Dạ

3. Đoạn 2:Đêm trắng xứ Huế

3.1. Gió -Mây gợi sự chia lìa

3.1.1. Nỗi đau buồn khi phải chia tay mối tình

3.1.2. Cô đơn,lẻ loi sắp phải lìa xa cuộc đời tác giả

3.2. Thuyền -trăng

3.2.1. Hình ảnh thực mà ảo

3.2.1.1. Thực:Gợi về sống Hương xứ Huế

3.2.1.2. Ảo:Mộng tưởng về vùng đất xa xôi hướng về ánh sáng,sự sống

3.3. Câu hỏi tu từ

3.3.1. Nỗi đau buồn sắp xa lìa cuộc đời

4. Đoạn 3:Hình ảnh thôn Vĩ mộng ảo xa xăm

4.1. cách thể hóa"Khách đường xa"

4.1.1. Vừa mong đợi ,vừa đẩy xa thêm

4.2. trắng quá nhìn không ra

4.2.1. Trắng quá không thấy được tác giả cô đơn cuộc đời

4.3. Ở đây+Quy Nhơn +Xứ Huế

4.3.1. Cõi lòng u tối Hàn Mặc Tử

4.4. Nghệ thuật hư ảo cảnh

4.4.1. Tạo khoảng cách về cuộc đời

4.5. Câu hỏi tu từ+đại từ"ai"

4.5.1. Hỏi mình hay hỏi người có còn tình cảm với mình

4.5.1.1. Niềm cô đơn,khắc khoải của thi sĩ

5. Tổng kết

5.1. Tình yêu thiên nhiên,con người,cuộc đời

5.2. Là lời động viên cho hãy luôn yêu thương trân trọng,tin vào cuộc sống

5.3. Bút pháp lãng mạn kết hợp tả thực,tượng trưng.