ประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศอินโดนีเซีย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศอินโดนีเซีย by Mind Map: ประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศอินโดนีเซีย

1. ควรผายมือบังอาจแนะนำบุคคลอื่นที่ไม่มีคุณสมบัติ

2. ไม่ควรสวมหมวกใส่แว่นกันแดดหรือรองเท้าสวมใส่ในถุงลมนิรภัย

3. รวมเป็นประเทศหมู่เกาะขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นที่รวมทั้งหมด 1,826,440 ตารางเนื้อที่มีประมาณ 17,000 เกาะ

4. เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ระหว่างคาบสมุทรอินโดจีนและทวีปออสเตรเลีย และระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียว

5. ไม่ควรชีกวีด้วยนิ้วชี้ แต่ใช้นิ้วโป้งแทน

6. มีอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตร ประกอบด้วย 2 ฤดู คือ ฤดูแล้ง (พฤษภาคม-ตุลาคม) และ ฤดูฝน (พฤศจิกายน-เมษายน)

7. ภาษาประจำชาติ

7.1. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

8. ศาสนา

8.1. อิสลามร้อยละ 88

8.2. คริสต์ร้อยละ 8

8.3. ฮินดูร้อยละ 2

8.4. พุทธร้อยละ 1

8.5. พุทธร้อยละ 1

8.6. ลัทธิขงจื๊อและศาสนาอื่นๆ

9. ข้อมูลทั่วไป

9.1. การตั้งเดินสายครั้งแรกในพื้นที่ของจากตาตี่ในปัจจุบันสตรีที่แม่น้ำคือท่าเรือเกอลาปา (Kelapa) ซึ่งเอกสารไทยเรียกว่ากะเหรี่ยง

10. การปกครอง

10.1. ปกครองระบอบอำนาจแบบจำลองมีประธานาธิปดีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารรวมทั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพโดยมีหัวหน้าบางส่วนที่มีลักษณะปกครอง

11. ผู้นำประเทศคนปัจจุบัน

11.1. ประธานาธิบดี : โจโก วีโดโด

12. ตราแผ่นดินของแผ่นดินมีชื่อว่า

12.1. ตราพญาครุฑปัญศีล

13. สภาพอากาศร้อยละ

14. วันที่เข้าร่วมอาเซียน

14.1. 8 สิงหาคม 2510 เป็น 1 ใน 5 ประเทศในการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งประเทศตะวันออกเฉียงใต้

15. สิ่งที่ควรทำ /ไม่ควรทำ

15.1. ไม่ควร

15.1.1. ไม่ควรถ่ายภาพในพลับพลาขณะที่ชาวอินเดียกำลังทำพิธีละหมาดหรือกำลังสวดมนต์ชำระล้าง

15.1.2. ไม่ควรใช้มือชี้ในการรับ - ส่งของ

15.1.3. เวลานั่ง ให้ระวังไม่หันฝ่าเท้าไปทางคู่สนทนาเพราะถือเป็นการไม่สุภาพ

15.2. ควรทำ

15.2.1. ควรใช้สรรพนามเรียก "คุณ" ด้วยการกล่าวว่าอันดา (อันดา) ซึ่งเป็นคำสุภาพใช้ได้ทั่วไป

15.2.2. ควรทราบว่าฝ่ายชายและหญิงต้องเป็นคู่ควรกับหญิงคู่กันได้

15.2.3. สตรีสตรีในชุดไม่ต้องแต่งกายหรือแต่งตัวทุกส่วนเหมือนสตรีสตรี

15.2.4. ปักกิ่งชาวต่างชาติชงกาแฟหรือชาให้ควรรอให้โต๊ะดื่มก่อนและเป็นมารยาทที่ควรดื่มหรือทานอาหารที่หีบยื่นให้