Bán hàng Shopee

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bán hàng Shopee by Mind Map: Bán hàng Shopee

1. 2. Hoặc thủ công ghi chép chi tiêu trong ngày

2. Tìm kiếm nguồn hàng, mẫu

2.1. Facebook trend

2.1.1. Hội nhóm chơi game

2.2. Shopee

2.2.1. Tham khảo các shop đối thủ

2.3. 1688

2.3.1. lướt newfeed cái gì hiện ra thì tìm hiểu thêm

2.4. Tham dò ý kiến khách hàng

2.4.1. Đắc, Minh Ngọc, Nhâm

3. Mua hàng

3.1. Mua qua Shopee

3.2. Mua qua 1688

3.2.1. Pugo

3.2.2. Hoado.vn

3.2.3. Vominhthien

3.2.4. A Long ENG

4. Đăng sản phẩm lên sàn

4.1. Tìm hình anh, chèn logo

4.2. Tải video

4.3. Ceo tiêu đề, miêu tả chuẩn

4.4. Set giá 300%

4.5. Đồng bộ tồn kho

5. Marketing

5.1. Set chương trình giảm giá shopee

5.2. Đặt đơn ảo, đánh giá tốt kèm hình ảnh video

5.3. Chạy Quảng cáo Shopee

5.4. Đăng facebook thu hút tương tác.

5.5. Xây dựng Kênh youtube, Shopee live

6. Kho

6.1. Layout đặt để

6.2. hiển thị Tên sản phẩm

6.3. Quản lý tồn kho

6.4. Tính toán tồn kho an toàn => đặt hàng tiếp theo

7. Chăm sóc khách hàng

7.1. Thiết kế thư cảm ơn - lôi kéo khách hàng vào Zalo

7.2. Xây dựng nhóm Zalo chiến game - gift away cuối tuần.

7.3. Chạy ads facebook khi cần thiết.

8. Quản lý tài chính

8.1. 1. Quản lý tiền bằng app

9. Nhập vào file quản lý bán hàng

10. Nên học thêm tiếng Trung