Sebab-sebab Malayan Union diperkenalkan:

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sebab-sebab Malayan Union diperkenalkan: by Mind Map: Sebab-sebab Malayan Union diperkenalkan:

1. Persediaan kepada penduduk Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri

2. Membentuk pentadbiran yang licin

3. Menjimatkan kos

4. Membentuk bangsa Malayan Union

5. Supaya pendatang melupakan negara asal dan taat kepada Malayan Union

6. Memastikan pelaburan British tidak tergendala

7. Menjamin British terus menguasai Tanah Melayu

8. Mengawal kuasa politik orang Melayu