SU KİRLİLİĞİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SU KİRLİLİĞİ by Mind Map: SU KİRLİLİĞİ

1. Plastik atıklar

2. Fabrika Atıkları

3. Egzoz Gazları

4. Toprak Erozyonu

5. Şehirleşme

6. Petrol Tankerleri

7. Küresel Isınma

8. Tarım İlaçları