Методика викладання української мови в початкових класах

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Методика викладання української мови в початкових класах by Mind Map: Методика викладання української мови в початкових класах

1. Психолінгвістика: закономірності поро­дження і сприйняття ­висловлювань

2. Психологія: вікова, педагогічна, спеціальна

3. Лінгводидактика наука про закономірності вивчення мови як системи.

4. Літературознавcтво

5. Історія педагогіки

6. Теорія пізнання, філософія Анатомія,

7. Філософія

8. Лінгвістика (мовознавство): фонетика і фонологія, лексикологія, стилістика, грама- тика, графіка і орфографія, синтаксис і пунктуація

9. Педагогіка (Дидактика)

10. Звязок методики викладання української мови з іншими науками