Магнітне поле

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Магнітне поле by Mind Map: Магнітне поле

1. Властивості:

1.1. 1. Магнітне поле виникає під вплив рушійних зарядів електричного струму.

1.2. 2. У будь-якій своїй точці магнітне поле характеризується вектором фізичної величини під назвою магнітна індукція, яка є силовою характеристикою магнітного поля.

1.3. 3. Магнітне поле може впливати тільки на магніти, на струмопровідні провідники і рухомі заряди.

1.4. 4. Магнітне поле може бути постійного і змінного типу

1.5. 5. Магнітне поле вимірюється тільки спеціальними приладами і не може бути сприйнятим органами почуттів людини.

1.6. 6. Заряджені частинки рухаються по перпендикулярній траєкторії.

1.7. 7. Магнітне поле є електродинамічним, так як породжується тільки при русі заряджених частинок і впливає тільки на заряди, які знаходяться в русі.

2. Характеристики:

2.1. магнітна індукція

2.2. магнітний потік

2.3. магнітна проникність

2.4. Напруженість магнітного поля

3. Використання:

3.1. У нафтової і газової промисловості

3.2. У сільському господарстві

3.3. В транспорті

3.4. В медицині

3.5. Магніти

3.5.1. Прибори

3.5.2. В побуті

4. Види:

4.1. Розрізняють:

4.1.1. головне (зумовлене механіко- електромагнітними процесами у зовнішньому шарі ядра Землі);

4.1.2. аномальне (пов'язане головним чином з намагніченістю гірських порід земної кори);

4.1.3. зовнішнє магнітне поле 3емлі (зумовлене електричними струмами, що існують у навколоземному космічному просторі, та індукованими у мантії Землі).

5. Магнітні властивості речовин:

5.1. Магнітні властивості речовин визначаються магнітними властивостями атомів або елементарних часток (електронів, протонів і нейтронів), що входять до складу атомів. В даний час встановлено, що магнітні властивості протонів і нейтронів майже в 1000 разів слабші за магнітні властивості електронів.