Dylematy i sposoby identyfikacji zdolności uczniów na przykładzie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Otwocku

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dylematy i sposoby identyfikacji zdolności uczniów na przykładzie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Otwocku by Mind Map: Dylematy i sposoby identyfikacji zdolności uczniów na przykładzie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Otwocku

1. WSTĘP

2. Zakończenie

3. Bibligrafia

4. Aneks

5. Spis tabel

6. Praca z uczniem zdolnym

6.1. Uczeń zdolny - charakterystyka

6.2. Identyfikacja zdolności

6.2.1. Nauczyciel ucznia zdolnego

6.2.2. Cele pracy z uczniem zdolnym

6.2.3. Zasady pracy stosowane przez nauczycieli

6.2.4. Metody pracy z uczniem zdolnym

6.2.5. Formy pracy z uczniem zdolnym

7. Analiza procesu identyfikacji ucznia zdolnego - badania własne

7.1. Nauczycielskie sposoby identyfikacji uczniów zdolnych

7.2. Cechy osobowości charakterystyczne dla dziecka zdolnego

7.3. Zachowania uczniów zdolnych

8. Charakterystyka systemu szkolnictwa w Polsce

8.1. Szkoła i jej zadania jako środowiska wychowawczego

8.2. Polski system edukacyjny

8.3. Reforma oświaty - ocena

9. Metodologia badań ilościowych

9.1. Cele i problemy badawcze

9.2. Metody badań ilościowych

9.3. Metoda ankiety

9.4. Dobór i charakterystyka osób badanych