Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Dylematy i sposoby identyfikacji zdolności uczniów na przykładzie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Otwocku by Mind Map: Dylematy i sposoby identyfikacji zdolności uczniów
na przykładzie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Otwocku
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Dylematy i sposoby identyfikacji zdolności uczniów na przykładzie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Otwocku

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Analiza procesu identyfikacji ucznia zdolnego - badania własne

Nauczycielskie sposoby identyfikacji uczniów zdolnych

Cechy osobowości charakterystyczne dla dziecka zdolnego

Zachowania uczniów zdolnych

WSTĘP

Praca z uczniem zdolnym

Uczeń zdolny - charakterystyka

Identyfikacja zdolności

Nauczyciel ucznia zdolnego

Cele pracy z uczniem zdolnym

Zasady pracy stosowane przez nauczycieli

Metody pracy z uczniem zdolnym

Formy pracy z uczniem zdolnym

Charakterystyka systemu szkolnictwa w Polsce

Szkoła i jej zadania jako środowiska wychowawczego

Polski system edukacyjny

Reforma oświaty - ocena

Metodologia badań ilościowych

Cele i problemy badawcze

Metody badań ilościowych

Metoda ankiety

Dobór i charakterystyka osób badanych

Zakończenie

Bibligrafia

Aneks

Spis tabel