Dylematy i sposoby identyfikacji zdolności uczniów na przykładzie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Otwocku

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Dylematy i sposoby identyfikacji zdolności uczniów na przykładzie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Otwocku by Mind Map: Dylematy i sposoby identyfikacji zdolności uczniów na przykładzie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Otwocku

1. Analiza procesu identyfikacji ucznia zdolnego - badania własne

1.1. Nauczycielskie sposoby identyfikacji uczniów zdolnych

1.2. Cechy osobowości charakterystyczne dla dziecka zdolnego

1.3. Zachowania uczniów zdolnych

2. WSTĘP

3. Praca z uczniem zdolnym

3.1. Uczeń zdolny - charakterystyka

3.2. Identyfikacja zdolności

3.2.1. Nauczyciel ucznia zdolnego

3.2.2. Cele pracy z uczniem zdolnym

3.2.3. Zasady pracy stosowane przez nauczycieli

3.2.4. Metody pracy z uczniem zdolnym

3.2.5. Formy pracy z uczniem zdolnym

4. Charakterystyka systemu szkolnictwa w Polsce

4.1. Szkoła i jej zadania jako środowiska wychowawczego

4.2. Polski system edukacyjny

4.3. Reforma oświaty - ocena

5. Metodologia badań ilościowych

5.1. Cele i problemy badawcze

5.2. Metody badań ilościowych

5.3. Metoda ankiety

5.4. Dobór i charakterystyka osób badanych

6. Zakończenie

7. Bibligrafia

8. Aneks

9. Spis tabel