Dylematy i sposoby identyfikacji zdolności uczniów na przykładzie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Otwocku

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dylematy i sposoby identyfikacji zdolności uczniów na przykładzie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Otwocku by Mind Map: Dylematy i sposoby identyfikacji zdolności uczniów na przykładzie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Otwocku

1. Analiza procesu identyfikacji ucznia zdolnego - badania własne

1.1. Nauczycielskie sposoby identyfikacji uczniów zdolnych

1.2. Cechy osobowości charakterystyczne dla dziecka zdolnego

1.3. Zachowania uczniów zdolnych

2. WSTĘP

3. Praca z uczniem zdolnym

3.1. Uczeń zdolny - charakterystyka

3.2. Identyfikacja zdolności

3.2.1. Nauczyciel ucznia zdolnego

3.2.2. Cele pracy z uczniem zdolnym

3.2.3. Zasady pracy stosowane przez nauczycieli

3.2.4. Metody pracy z uczniem zdolnym

3.2.5. Formy pracy z uczniem zdolnym

4. Charakterystyka systemu szkolnictwa w Polsce

4.1. Szkoła i jej zadania jako środowiska wychowawczego

4.2. Polski system edukacyjny

4.3. Reforma oświaty - ocena

5. Metodologia badań ilościowych

5.1. Cele i problemy badawcze

5.2. Metody badań ilościowych

5.3. Metoda ankiety

5.4. Dobór i charakterystyka osób badanych

6. Zakończenie

7. Bibligrafia

8. Aneks

9. Spis tabel