"Sytuacja dziecka autystycznego w grupie przedszkolnej"

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
"Sytuacja dziecka autystycznego w grupie przedszkolnej" by Mind Map: "Sytuacja dziecka autystycznego w grupie przedszkolnej"

1. Rozdział I "Autyzm"

1.1. 1. Pojęcie autyzmu i spektrum zaburzeń

1.2. 2. Epidemiologia

1.2.1. 2.1 Częstość występowania zaburzeń autystycznych

1.2.2. 2.2 Badania longitudinalne nad autyzmem

1.3. 3. Etiologia

1.3.1. 3.1 Biologiczne przyczyny zaburzeń autystycznych

1.3.1.1. 3.1.1 Zaburzenia neurologiczne, neurochemiczne, neuroanatomiczne i genetyczne obserwowane w autyzmie

1.3.1.2. 3.1.2 Zaburzenia procesów myślenia i rozumowania

1.4. 4. Charakterystyka funkcjonowania osób autystycznych

1.4.1. 4.1 Charakterystyka osób autystycznych

1.4.2. 4.2 Funkcjonowanie dzieci autystycznych

1.4.3. 4.3 Charakterystyczne cechy mowy dzieci autystycznych

1.4.4. 4.4 Komunikacja niewerbalna

1.4.5. 4.5 Rozwój społeczny

1.5. 5. Zespół Aspergera

1.5.1. 5.1 Charakterystyka osób z zespołem Aspergera

1.5.2. 5.2 Obraz zespołu Aspergera

1.5.3. 5.3 Zaburzenia semantyczno – pragmatyczne

2. Rozdział II "Wychowanie przedszkolne jako proces integracji"

2.1. 1. Pojęcie integracji

2.2. 2. Adaptacja dziecka autystycznego w grupie przedszkolnej

2.2.1. 2.1 Pojecie adaptacji

2.3. 3. Postrzeganie dziecka autystycznego przez dzieci zdrowe w środowisku przedszkolnym

2.4. 4. Zachowanie dziecka autystycznego w stosunku do dzieci z grupy przedszkolnej

2.5. 5. Przebieg zajęć w grupie z dzieckiem autystycznym

2.6. 6. Działania wspierające dziecko autystyczne w środowisku przedszkolnym przez pedagogów

3. Rozdział III "Metodologia badań"

3.1. 1. Cel Badań

3.2. 2. Stosowane metody i techniki

3.2.1. 2.1 Wywiad z wychowawcą grupy

3.2.2. 2.2 Wywiad z mamą dziecka autystycznego

3.3. 3. Charakterystyka badanego dziecka