Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

"Sytuacja dziecka autystycznego w grupie przedszkolnej" by Mind Map: "Sytuacja dziecka autystycznego
w grupie przedszkolnej"
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

"Sytuacja dziecka autystycznego w grupie przedszkolnej"

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Rozdział I "Autyzm"

1. Pojęcie autyzmu i spektrum zaburzeń

2. Epidemiologia

2.1 Częstość występowania zaburzeń autystycznych

2.2 Badania longitudinalne nad autyzmem

3. Etiologia

3.1 Biologiczne przyczyny zaburzeń autystycznych, 3.1.1 Zaburzenia neurologiczne, neurochemiczne, neuroanatomiczne i genetyczne obserwowane w autyzmie, 3.1.2 Zaburzenia procesów myślenia i rozumowania

4. Charakterystyka funkcjonowania osób autystycznych

4.1 Charakterystyka osób autystycznych

4.2 Funkcjonowanie dzieci autystycznych

4.3 Charakterystyczne cechy mowy dzieci autystycznych

4.4 Komunikacja niewerbalna

4.5 Rozwój społeczny

5. Zespół Aspergera

5.1 Charakterystyka osób z zespołem Aspergera

5.2 Obraz zespołu Aspergera

5.3 Zaburzenia semantyczno – pragmatyczne

Rozdział II "Wychowanie przedszkolne jako proces integracji"

1. Pojęcie integracji

2. Adaptacja dziecka autystycznego w grupie przedszkolnej

2.1 Pojecie adaptacji

3. Postrzeganie dziecka autystycznego przez dzieci zdrowe w środowisku przedszkolnym

4. Zachowanie dziecka autystycznego w stosunku do dzieci z grupy przedszkolnej

5. Przebieg zajęć w grupie z dzieckiem autystycznym

6. Działania wspierające dziecko autystyczne w środowisku przedszkolnym przez pedagogów

Rozdział III "Metodologia badań"

1. Cel Badań

2. Stosowane metody i techniki

2.1 Wywiad z wychowawcą grupy

2.2 Wywiad z mamą dziecka autystycznego

3. Charakterystyka badanego dziecka