Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Serdülőkor by Mind Map: Serdülőkor

1. Formális műveletek szakasza

1.1. Egy problémán belül minden logikai kapcsolatot módszeresen végiggondol

2. A serdülőkori gondolkodás jellemzői

2.1. Előre gondolkodás

2.1.1. Tervezés

3. A serdülőkor jellegzetességei

3.1. Prepubertás: Előkészítő szakasz: 11-13 év. serdülés testi változásai kezdenek megjelenni

3.1.1. Pubertás: 14 – 18 év.Intenzív, gyors testi növekedés és a másodlagos nemi jelleg teljes kialakulása.

4. Testi fejlődés jellemzői

4.1. Gyors növekedés

4.2. Elsődleges nemi jelleg kialakulása

4.2.1. kialakulásaMásodlagos nemi jellegek megjelenése

5. A pszichikum fejlődésének törvényei

5.1. A plaszticitás törvénye: Az a fejlődési törvény, ami azt fejezi ki, hogy az idegrendszer működésének alakítása annál valószínűbb, hogy minél fiatalabb az idegrendszer.

5.1.1. Szerkezet és funkció törvénye: A test és az idegrendszer érési folyamatához kapcsolódóan az érettségnek megfelelő tevékenység gyakorlását akkor kell elkezdeni, amikor az ehhez szükséges előfeltétel már kialakult.

5.1.1.1. Koegzisztencia törvénye: A személyiség különböző tevékenységfajtákban, különböző szintet fejlett ugyanabban az időben.

6. A fejlődést befolyásoló tényezők:

6.1. Belső tényezők: veleszületett tényezők

6.1.1. Külső tényezők: szűkebb és tágabb környezet

7. A személyiség jellemzői: Egy meghatározott szerepet tölt be a társadalom életében.A személyiséget mindig befolyásolja kora filozófiája, uralkodó eszmerendszere, társadalmi berendezkedése.

8. A személyiség fogalma: Különböző testi és lelki tulajdonságok dinamikus és egységes egésze, ami az embert megismételhetetlenné teszi és megkülönbözteti másoktól.