Classificació, localització i comerç dels serveis

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Classificació, localització i comerç dels serveis by Mind Map: Classificació, localització i  comerç dels serveis

1. La localització dels serveis

1.1. Els serveis es localitzen en llocs variats, dependent de les activitats que s’hi du a terme;

1.1.1. Les activitats financeres i els serveis avançats a les empreses tendeixen a concentrar-se en els grans metròpolis i, dins d’aquestes en els anomenats districtes de negocis

1.1.2. L’administració pública i els serveis socials bàsics són els que estan més dispersos en territori.

1.1.3. Els comerç i els serveis a la població necessiten localitzar-se prop dels seus clients

2. GRAN DIVERSITAT DE SERVEIS

2.1. Podem classificar les activitats de serveis?

2.1.1. Diferencia els serveis segons qui el presta

2.1.1.1. Serveis privats: Aquells que ofereixen les empreses per obtenir un benefici econòmic Serveis públics: Estan prestats per les administracions públiques amb diners recaptats mitjançant impostos amb l’objectiu de garantir l’accés als serveis bàsics.

2.1.2. Una altra forma més complexa de classificar els serveis és segon l’ús al qual és destí:

2.1.2.1. Serveis per a les empreses: Es presenten per cobrir les necessitats de l'empresa Serveis per al consumidor: Estan destinats a cobrir les necessitats de consum. Serveis socials: Relacions amb la sanitat, l'educació, la justícia o l'administració pública. Serveis de distribució: S'hi inclouen els transports, el comerç i les comunicacions

2.1.3. Per darreres està la classificació dels serveis segons el nivell de qualificació necessari per exercir-los

2.1.3.1. Serveis avançats: Requereixen una alta qualificació Serveis indiferenciats: No requereixen personal qualificat

3. EL COMERÇ

3.1. Les característiques del comerç

3.1.1. El comerç actual presenta unes característiques que el distingeixen clarament del comerç de l’època preindustrial.

3.1.1.1. Concentració de la demanda

3.1.1.1.1. La concentració creixent de les activitats productives i la població a les ciutats i a les zones industrials ha creat demanda molt forta i molt localitzada de primeres matèries i d’aliments. Aquesta demanda fa moure grans quantitats de mercaderies.

3.1.1.2. Transport i emmagatzematge

3.1.1.2.1. Aquest comerç actual comporta la necessitat de mitjans de transport amb una gran capacitat de càrrega i eficàcia, que ofereix els serveis a uns preus rendibles.

3.1.1.3. Concentració del comerç

3.1.1.3.1. Al llarg de tot el procés d'intercanvi que té lloc entre el fabricant i el consumidor, el producte pot passar per les mans d'uns quants intermediaris: el promotor, l'agent comercial, etc. Sense comptar-hi el paper de les entitats financeres i de les asseguradores, entre altres.

3.2. Els tipus de comerç al detall

3.2.1. El comerç al detall es concentra en petits establiments de caràcter familiar, tant en pobles petits com en grans ciutats.

3.2.1.1. L'augment del consum, ha provocat canvis importants. El petit comerç (un model econòmic tradicional i familiar) s’enfronta a la competència de grans cadenes de distribució i xarxes de franquícies. En molts casos, tracta de grans empreses multinacionals, que acaparen gran part del negoci en tot el món. La seva força és basa en la capacitat per comprar i vendre més barat que la resta. A més han aconseguit adaptar-se als nostres hàbits del consumidor mitjà.

3.2.1.1.1. Hipermercats: Grans establiments que venen una gran i varietat de productes, en règim d'autoserveis. Solen situar-se a la perifèria i tenen aparcaments per als clients.

3.2.1.1.2. Centres comercials: Reuneixen, en un mateix edifici, un hipermercat, petites botigues i molta oferta d'oci.

3.2.1.1.3. Parcs comercials: diversos hipermercats comparteixen la mateixa zona, però no un mateix edifici. L'oci tambe és present