Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Jan Neruda by Mind Map: Jan Neruda

1. fejetony

1.1. dovedl je k dokonalosti

1.1.1. úspěšné

1.2. psal pro Národní listy

1.2.1. poznámky z cest

1.3. symbol trojúhelníku jako podpis

1.4. Kam s ním? (nejznámější)

1.4.1. pokus zbavit se slamníku

1.4.2. nerudovská otázka

1.5. Žerty, hravé i dravé

1.6. Různí lidé

1.7. Studie krátké a kratší

1.8. Menší cesty

1.9. Obrazy z ciziny

2. divadelní hry

2.1. nebyly příliš zdařilé

2.2. divadelní kritik

2.3. Ženich z hladu

2.3.1. 1859

2.4. Francesca di Rimini (1860)

2.4.1. námět od Danteho

2.4.2. tragédie

3. próza

3.1. Araabesky

3.1.1. soubor povídek

3.1.2. figurky z pražské periferie

3.1.2.1. vyčleněni ze společnosti

3.1.3. smutné a tragické momenty

3.2. Trhani

3.2.1. osudy dělníků

3.2.2. román

3.3. Povídky Malostranské

3.3.1. vrchol tvorby

3.3.2. 1878

3.3.3. třináct povídek

3.3.3.1. Přivedla žebráka na mizinu

3.3.3.1.1. žebrák pan Vojtíšek

3.3.3.2. Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku

3.3.3.2.1. tragický příběh

3.3.3.2.2. bankrot

3.3.3.2.3. sebevražda

3.3.3.3. O měkkém srdci paní Rusky

3.3.3.3.1. ráda chodila na pohřby

3.3.3.4. Psáno o letošních Dušičkách

3.3.3.5. Hastrman

3.3.3.6. Doktor Kazisvět

3.3.3.7. Pan Ryšánek a pan Šlégr

3.3.3.8. U tří lilií

3.3.3.9. Svatováclavské mše

3.3.4. dětství na Malé Straně

3.3.5. místní podivíni

4. básnické sbírky

4.1. šest básnických sbírek

4.2. první: Hřbitovní kvítí

4.2.1. nebyla dobře přijata

4.2.2. 1858

4.2.3. vyjadřuje pesimismus

4.2.4. zklamání ze života a společnosti

4.2.5. motiv hřbitova a smrti

4.3. Knihy veršů

4.3.1. třídílná

4.3.2. mezilidské vztahy, svět, otázka lásky k vlasti

4.3.3. věnování

4.3.3.1. otci

4.3.3.2. matce

4.3.3.2.1. nejpůsobivější

4.3.3.3. Anně

4.3.4. lyrickoepické skladby

4.3.4.1. sociální balady

4.3.4.1.1. sociální nespravedlnost

4.3.4.1.2. osud starých nezvýhodněných lidí

4.4. Písně kosmické

4.4.1. 1878

4.4.2. pozitivní ohlasy

4.4.3. optimismus

4.4.4. pokrok ve vědě a technice

4.4.5. oslavuje lidskou touhu po poznání

4.4.6. Jak lvové bijem o mříže

4.5. Balady a romance

4.5.1. osmnáct skladeb

4.5.2. různé náměty

4.5.2.1. křesťanství

4.5.2.2. historická a lidová témata

4.5.3. Romance o Karlu IV.

4.5.3.1. oslavuje český lid

4.6. Prosté motivy

4.6.1. reflexe života

4.6.2. části podle ročních období

4.6.2.1. život člověka

4.6.2.1.1. od mládí po konec

4.7. Zpěvy páteční

4.7.1. poslední

4.7.2. po autorově smrti

4.7.2.1. Jaroslav Vrchlický

4.7.3. láska k národu

5. život

5.1. mládí

5.1.1. na Malé Straně

5.2. studia

5.2.1. metropolitní škola Sv. Víta

5.2.2. pražské gymnázium

5.2.3. vysokoškolské studium

5.2.3.1. práva

5.2.3.2. filozofie

5.2.3.3. nedokončil

5.3. charakteristika

5.3.1. 1834

5.3.1.1. Praha

5.3.2. český realismus

5.3.3. žurnalistika

5.3.4. skupina Májovci

5.3.4.1. vůdce

5.3.5. chudá rodina

5.3.5.1. jediný syn

5.3.6. cestování

5.3.6.1. Německo, Francie, Itálie, Egypt...

5.3.7. úmrtí 22. srpna 1891

5.3.8. básník

5.3.9. prozaik

5.3.10. novinář

5.3.11. ktitik

5.3.11.1. literární

5.3.11.2. divadelní

5.4. manželství

5.4.1. Anna Holinová

6. žurnalistika

6.1. na konci 50. let

6.2. redakce českého Času

6.3. německé liberální časopisy

6.4. redakce časopisu Hlas

6.5. Národní listy

6.5.1. fejetinista

6.5.2. kritik

6.6. velká část jeho života

6.7. Obrazy ze života

6.8. Rodinná kronika