Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Класифікація ігор by Mind Map: Класифікація ігор

1. Творчі ігри

1.1. До них належать режисерські, сюжетно-рольові (сімейні, побутові, суспільні), будівельно-конструкційні, ігри на теми літературних творів (драматизації, інсценування).

2. Ігри за правилами

2.1. Цю групу утворюють рухливі (великої, середньої, малої рухливості; сюжетні, ігри з предметами; з переважанням основного руху: бігу, стрибків тощо; ігри-естафети) та дидактичні ігри (словесні, з іграшками, настільно-друковані).

3. Народні ігри

3.1. забави, рухливі, дидактичні, обрядові