Phong trào Cần Vương

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Phong trào Cần Vương by Mind Map: Phong trào Cần Vương

1. Cuộc phản công của phái chủ chiến

1.1. Phái chủ chiến

1.1.1. do Tôn Thất Thuyết đứng đầu

1.1.2. kiên quyết chống Pháp

1.2. Pháp

1.2.1. tiêu diệt phái chủ chiến

1.3. Tháng 7/1885, Tôn Thất Thuyết tấn công Pháp ở Đồn Mang Cá và Tòa Khâm Sứ.

2. Phong trào Cần Vương

2.1. 13/7/1885

2.1.1. Ông nhân danh vua Hàm Nghi ra " Chiếu Cầm Vương"

2.1.2. Ông kêu gọi các văn nhân và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước

2.1.3. Phong trào yêu nước chống xâm lược kéo dài đến cuối thế kỉ 19

2.2. DIễn biến

2.2.1. 1885-1888

2.2.1.1. Phong trào phát triển ở BK và Tk

2.2.2. 1888-1896

2.2.2.1. Quy tự thành các cuộc khởi nghĩa có quy mô và trình độ cao

3. Cuộc khởi nghĩa lớn

3.1. Ba Đình

3.1.1. Phạm Bành, Đình Công Tráng

3.1.2. 1886-1887

3.1.3. Thanh Hóa ( Thượng Thọ, Mậu Thịnh, Mĩ Khê)

3.1.4. Pháp tấn công, quân chống trả quyết liệt

3.1.5. KQ:rút lên Mã Cao, tan rã

3.2. Bãi Sậy

3.2.1. ...

3.2.2. 1883-1892

3.2.3. Bãi Sậy (Hưng Yên )

3.2.4. Chiến lược du kích, gây cho Pháp nhiều khó khăn

3.2.5. KQ: 1889, Nguyễn Thiện Thuật qua TQ(chết), phát triển ptr 1 thời gian rồi tan ra

3.3. Hưng Khê

3.3.1. Phan Đình Phùng , Cao Thắng

3.3.2. 1885-1896

3.3.3. Thanh Hóa

3.3.4. 1885-1888, tổ chức huấn luyện tích trữ lương thực . 1888-1896, là thời kì chiến đấu , Pháp tấn công vào Ngàn Trươi, lực lượng suy yếu

3.3.5. KQ:1895,Phan Đình Phùng hi sinh , cuộc khởi nghĩa phát triển thêm thời gian , tan rã.