AVALUAR NO ÉS SINÒNIM DE QUALIFICAR

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
AVALUAR NO ÉS SINÒNIM DE QUALIFICAR by Mind Map: AVALUAR NO ÉS SINÒNIM  DE QUALIFICAR

1. FASES DE L'AVALUACIÓ

1.1. DIAGNÒSTICA

1.1.1. On som, l'inici del viatge

1.1.2. Crear preguntes, generar dubtes, despertar inquietuds, que ens marcaran els objectius d'aprenentatge.

1.1.3. Eines: PearDeck, Kahoot!...

1.1.4. Estratègies: plantejar dilemes ètics, tècniques d'evocació petits projectes...

1.1.5. Anònim per no crear pressions afegides i que no semblin preguntes de coneixements, sinó d'opinions.

1.2. FORMATIVA

1.2.1. És el camí i si ens perdem, ho reconduim

1.2.2. Activitats complexes (taxonomía de Bloom)

1.2.3. Feedback: Avaluació + reflexió

1.2.4. Diverses entregues amb la retroalimentació, la reflexió i la millora, fins arribar al producte final.

1.2.5. No hi han dates de lliurament obligatòries, qui no presenti la feina feta, no tindrà feedback però si haurà de participar al feedback de la classe.

1.2.6. L'efecte d'un feedback dolent no és desmoralitzador perquè sortirà amb moltes idees per millorar.

1.2.7. Autoavaluació

1.2.7.1. Aporta un aprenentatge

1.2.7.2. Adequat per a tasques senzilles

1.2.7.2.1. Comprendre

1.2.7.2.2. Recordar

1.2.7.3. Preguntes frontissa: les respostes aporten informació addicional (exemple suma)

1.2.7.4. Poden ser tipus examen, però sense nota

1.2.8. Auto i coavaluació

1.2.8.1. Adequat per a tasques complexes

1.2.8.1.1. Crear

1.2.8.1.2. Avaluar

1.2.8.1.3. Analitzar

1.2.8.2. Millor 1 tasca amb 3 avaluacions que 3 tasques amb 1 avaluació

1.2.8.3. Quan coavaluem som més crítics que quan ens autoavaluem

1.2.9. Eines per avaluar: els criteris vindran donats pels objectius

1.2.9.1. Rúbriques

1.2.9.2. Rúbriques d'un sol punt o nivell

1.2.9.3. Bases d'Orientació = receptes de cuina

1.2.9.4. Dianes o Wifi

1.2.9.5. Checklist o Llistes de Verificació

1.2.10. Eines per la reflexió

1.2.10.1. Carpetes d'aprenentatge: preguntes metacognitives durant el procés mitjançant un recull raonat d'evidències.

1.2.10.2. Diaris d'aprenentatge

1.2.10.3. Diaris d'Aula

1.2.10.4. Èxit tickets: un parell de preguntes concretes de la sessió

1.3. SUMATIVA

1.3.1. És la qualifació, el final del viatge

1.3.2. Dues opcions

1.3.2.1. Qualificar per activitats

1.3.2.2. Qualificar per objectius competencials

1.3.3. Pràctiques

1.3.3.1. Qualificar els objectius

1.3.3.2. Punts extres

1.3.3.3. Penalitzar terminis no complerts

1.3.3.4. Penalitzar trampes als exàmens

1.3.3.5. Modificar notes per l'esforç

1.3.3.6. Incorporar els deures en la qualificació

2. AVALUACIÓ CONTÍNUA I QUALIFICACIÓ DE TANT EN TANT. Johnson & Johnson

3. ÈXIT EN ELS APRENENTATGES=CORRECCIÓ DELS ERRORS I REGULACIÓ CONTÍNUA I NO EN LA GENIALITAT DEL MÈTODE. Perrenoud

4. AVALUEM COM A JARDINERS, QUALIFIQUEM COM A JUTJES.

5. LES QUALIFICACIONS (BONES O DOLENTES) SÓN UN PUNT I FINAL. EL FEEDBACK ÉS L'INICI D'UNA CONVERSA REFLEXIVA.

6. MENOS PESAR EL POLLO I MÁS DARLE DE COMER

7. LES QUALIFICACIONS NO SÓN NI UN PREMI NI UN CÀSTIG