Offline survey

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Offline survey by Mind Map: Offline survey

1. Users đã sử dụng ví ZP Số lượng: 4-5 người Giới tính: cả nam-nữ Độ tuổi: 18-35t Nơi sống: HCM

1.1. Đặt tình huống: Bạn hãy Nạp or mua 1 Thẻ ĐT 10k trên ứng dụng Zalo. Người dẫn: Quan sát hành vi của users, để users tự thực hiện đến khi kết thúc flow, không trợ giúp hay hướng dẫn users. (Có thể mở sẵn ở tab Zalo more cho users)

1.1.1. Trường hợp users bấm từ icon ZP mà k bấm Nạp ĐT trên Zalo more: Hỏi: Vì sao users không chọn icon Nạp ĐT (Show màn hình zalo more và nghe câu trả lời)

1.1.1.1. Đặt tình huống: Bạn hãy tiếp tục Nạp ĐT từ icon Nạp ĐT

1.1.1.1.1. Hỏi: Cảm nhận của users khi đi từ icon Nạp ĐT này thấy ntn so với đi từ icon ZP trên Zalo more (so với GD vừa rồi)

1.1.2. Trường hợp users bấm vào icon Nạp ĐT trên Zalo more

1.1.2.1. Hỏi: Với flow đi từ Icon Nạp ĐT, bạn có chú ý hoặc quan tâm đến phần số dư ví hay không? Nếu không có mục số dư ví thì bạn có tiếp tục thực hiện GD hay không

1.1.2.1.1. Hỏi: trước khi Nạp tiền ĐT bạn có Nạp thêm tiền ở màn hình này hay không?

2. Users chưa sử dụng ví ZP Số lượng: 4-5 người Giới tính: cả nam-nữ Độ tuổi: 18-35t Nơi sống: HCM

2.1. Đặt tình huống: Bạn hãy Nạp or mua 1 Thẻ ĐT 10k trên ứng dụng Zalo. Người dẫn: Quan sát hành vi của users, để users tự thực hiện đến khi kết thúc flow, không trợ giúp hay hướng dẫn users. (Có thể mở sẵn ở tab Zalo more cho users)

2.1.1. Nếu users không thực hiện đến hết flow (vì do users ngưng ở bước map thẻ hoặc bất kì khó khăn nào thì sẽ kết thúc không force users làm tiếp)

2.1.2. Trường hợp users bấm từ icon ZP mà k bấm Nạp ĐT trên Zalo more: Hỏi: Vì sao users không chọn icon Nạp ĐT (Show màn hình zalo more và nghe câu trả lời)

2.1.2.1. Hỏi: Show cho users màn hình khi user đi từ Telco more (Ví đã có tiền) và hỏi: Bạn hiểu ntn về các thông tin trên màn hình này

2.1.2.1.1. Xoáy sâu vào thông tin số dư ví. Hỏi users có nhầm lẫn với số dư tiền ĐT hay không. Hỏi trước khi Nạp tiền ĐT bạn có Nạp thêm tiền ở màn hình này hay không? Hỏi nếu không có số dư ví thì bạn có tiếp tục Nạp tiền ĐT hay không?