แตกต่างไม่แตกต่าง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แตกต่างไม่แตกต่าง by Mind Map: แตกต่างไม่แตกต่าง

1. ตัวฉันเองชื่อ น.ส. มณฑกานต์ ศรีสุราษฎร์🌷

1.1. จุดเด่นของฉัน ❤️

1.1.1. คิ้วหนา

1.2. จุดที่ควรปรับปรุงของฉัน ‼️

1.2.1. เพิ่มความสูงอีก 4 ซม.

1.3. งานอดิเรกที่ชอบ 🎨

1.3.1. ฟังเพลง

1.4. สถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบ 🏕

1.4.1. ธรรมชาติ

1.4.2. ภูเขา

1.5. อาหารที่ชอบ 🍟

1.5.1. ส้มตำ

1.6. เพลงที่ชอบ 🎸

1.6.1. แนวเพลงยุค90’s

2. เพื่อนของฉันชื่อ น.ส. สุนิสา ปันมุสา🌷

2.1. จุดเด่นของฉัน ❤️

2.1.1. เข้ากับคนได้ง่าย

2.2. จุดที่ควรปรับปรุงของฉัน ‼️

2.2.1. เพิ่มความขยัน

2.2.2. ลดน้ำหนัก

2.3. อาหารที่ชอบ 🍟

2.3.1. ผัดซีอิ๊ว

2.4. งานอดิเรกที่ชอบ 🎨

2.4.1. ดูหนัง

2.4.2. ฟังเพลง

2.5. สถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบ 🏕

2.5.1. ธรรมชาติ

2.5.2. ทะเล

2.6. เพลงที่ชอบ 🎸

2.6.1. เพลงอินดี้

2.6.2. เพลงสากล

3. เพื่อนของฉันชื่อ น.ส. ชุติกาญจน์ แก้วสระแสน🌷

3.1. จุดเด่นของฉัน ❤️

3.1.1. ไฝ

3.2. จุดที่ควรปรับปรุงของฉัน ‼️

3.2.1. ความขยัน

3.2.2. ความอดทน

3.3. งานอดิเรกที่ชอบ 🎨

3.3.1. อ่านหนังสือ

3.4. อาหารที่ชอบ 🍟

3.4.1. ส้มตำ

3.5. สถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบ 🏕

3.5.1. ทะเล

3.5.2. ภูเขา

3.6. เพลงที่ชอบ 🎸

3.6.1. เพลงสตริง

3.6.2. อื่นๆ

4. เพื่อนของฉันชื่อ น.ส. ปิยวรรณ อุ่นตาดี🌷

4.1. จุดเด่นของฉัน ❤️

4.1.1. หน้าผาก

4.2. จุดที่ควรปรับปรุงของฉัน ‼️

4.2.1. ขยัน

4.2.2. อดทน

4.3. งานอดิเรกที่ชอบ 🎨

4.3.1. ทำอาหาร

4.3.2. ทำขนม

4.4. อาหารที่ชอบ 🍟

4.4.1. ข้าวมันไก่

4.5. สถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบ 🏕

4.5.1. น้ำตก

4.5.2. ทะเล

4.6. เพลงที่ชอบ 🎸

4.6.1. เพลงลูกทุ่ง

5. เพื่อนของฉันชื่อ น.ส. รัตนาวลี กุนามาก🌷

5.1. จุดเด่นของฉัน ❤️

5.1.1. กินเก่ง

5.1.2. เข้ากับคนง่าย

5.2. จุดที่ควรปรับปรุงของฉัน ‼️

5.2.1. ขยันให้มากกว่าเดิม

5.3. งานอดิเรกที่ชอบ 🎨

5.3.1. ฟังเพลง

5.3.2. ดูหนัง

5.3.3. ปลูกดอกไม้

5.4. อาหารที่ชอบ 🍟

5.4.1. ผัดซีอิ๊ว

5.4.2. ก๋วยเตี๋ยว

5.5. สถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบ 🏕

5.5.1. ป่า

5.5.2. น้ำตก

5.6. เพลงที่ชอบ 🎸

5.6.1. EDM

6. เพื่อนของฉันชื่อ น.ส. นภัสสร งามสอาด🌷

6.1. จุดเด่นของฉัน ❤️

6.1.1. พูดคุยเก่ง

6.1.2. เป็นมิตร

6.2. จุดที่ควรปรับปรุงของฉัน ‼️

6.2.1. ฝึกความกล้าแสดงออก

6.3. งานอดิเรกที่ชอบ 🎨

6.3.1. ฟังเพลง

6.3.2. ดูหนัง

6.4. อาหารที่ชอบ 🍟

6.4.1. ข้าวผัด

6.5. สถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบ 🏕

6.5.1. น้ำตก

6.5.2. ภูเขา

6.6. เพลงที่ชอบ 🎸

6.6.1. เพลงสตริง

6.6.2. เพลงลูกทุ่ง