การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี by Mind Map: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

1. เกิดการกำจัดขยะมูลฝอย

1.1. การเทกลางเเจ้ง

1.1.1. ข้อดี 1. เป็นวิธีที่ง่ายและไม่ยุ่งยากต่อการจัดการขยะมูลฝอยและใช้งบประมาณน้อย

1.1.2. ข้อเสีย1. เกิดปัญหามลพิษทางน้ำดินอากาศและทัศนียภาพ

1.2. สั่งกบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

1.2.1. ข้อดี1. เป็นระบบที่ ไม่ซับซ้อนค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าดูแลระบบไม่สูง

1.2.2. ข้อเสีย 1. มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งขยะมูลฝอย

1.3. หมักทำปุ๋ย

1.3.1. ข้อดี 1. สร้างประโยชน์จากขยะอินทรีย์โดยการผลิตปุ๋ย

1.3.2. ข้อเสียคือต้องดูแลระบบอย่างสม่ำเสมอเช่นการพริกกับกองปุ๋ยหมัก

1.4. เตาเผาในชุมชน

1.4.1. ข้อดีคือ ไม่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยตกค้างในชุมชน

1.4.2. ข้อเสียคือก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ

1.5. เตาเผาเพื่อผลิตพลังงาน

1.5.1. ข้อดีคือใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในการผลิตพลังงานไฟฟ้า

1.5.2. ข้อเสียคือค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าดำเนินการดูแลระบบสูง

2. การบำบัดน้ำเสีย

2.1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์

2.1.1. ข้อดีคือการทำงานไม่ซับซ้อนและไม่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการบำบัด

2.1.2. ข้อเสียคือการบำบัดน้ำเสียใช้เวลานาน

2.2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่เติมอากาศ

2.2.1. ข้อดีสามารถบำบัดน้ำเสียจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

2.2.2. ข้อเสียคือมีค่าซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องเติมอากาศ

2.3. บำบัดน้ำเสียแบบ ตะกอนเร่ง

2.3.1. ข้อดีคือสามารถบำบัดได้ทางน้ำเสียชุมชนและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

2.3.2. ข้อเสียคือ การดำเนินงานมีความยุ่งยาก

2.4. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบโคแอกกูเลชั่น

2.4.1. ข้อดีคือสามารถบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสหกรรมที่มีสารแขวนลอยขนาดเล็กและมีไขมันหรือน้ำมันละลายอยู่

2.4.2. ข้อเสียคือการดำเนินงานและบำรุงรักษายุ่งยากเพราะต้องหาค่าประมาณสารเคมีที่เหมาะสมกับน้ำเสียที่เข้าระบบ

2.5. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบการแลกเปลี่ยนประจุ

2.5.1. ข้อดีคือบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีโลหะหนักปนเปื้อน

2.5.2. ข้อเสียคือมีค่าใช้จ่ายในการดูแลและอุปกรณ์มีราคาสูง

3. เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ

3.1. เครื่องแยกโดยการตกเนื่องจากน้ำหนัก

3.1.1. ข้อดีคืออุปกรณ์ออกแบบง่ายความคมดูแลระบบลุงรักสาง่าย

3.1.2. ข้อเสียคือการบำบัดน้ำเสียใช้เวลาเวลานาน

3.2. เครื่องแยกด้วยแรงเหวี่ยง(ไซโคลน)

3.2.1. ข้อดีคือ แยกอนุภาคฝุ่นละอองขนาดมากกว่า 10 ไมครอน

3.2.2. ข้อเสียคือเกิดการสึกหรอของตัวเครื่องอย่างรวดเร็ว

3.3. เครื่องแยกอนุภาคด้วยถุงกรอง

3.3.1. ข้อดีคือ แย่หรือว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กถึง 0.1 ไมครอน

3.3.2. ข้อเสียคือ อายุการใช้งานของถุงกรองอาจสั้นเนื่องจากอุณหภูมิสูงหรือสภาพความเป็นกรดด่าง

3.4. เครื่องพ่นจับแบบเปียก

3.4.1. ข้อดีคือแยกแก๊สและฝุ่นละอองได้

3.4.2. ข้อเสียคือมีค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย

3.5. เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต

3.5.1. ข้อดีคือสามารถแยกฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่าหนึ่งไมครอนได้มาก 99%

3.5.2. ข้อเสียคือไม่สามารถใช้กับฝุ่นละอองที่มีสมบัติติดไฟหรือระเบิดได้