Služba riječi u rečenici

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Služba riječi u rečenici by Mind Map: Služba riječi u rečenici

1. PON-NAČINA (KAKO/NA KOJI NAČIN) POU-UZROKA (ZAŠTO/ZBOG ČEGA) POM-MJESTA (GDJE/KUDA/KAMO/ODAKLE/DOKLE) POV-VREMENA (KADA/ODKADA/DOKLE)

2. Rečenica s 2 PREDIKATA se zove SLOŽENA REČENICA

3. Apozicija može biti samo imenica

4. Objekt može biti IZRAVNI (A!) ili NEIZRAVNI.

5. SUBJEKT I PREDIKAT

5.1. SUBJEKT odgovora na pitanja TKO/ŠTO (radnja)?

5.2. PREDIKAT odgovara na pitanja ŠTO SUBJEKT RADI?ŠTO SE SUBJEKTU DOGAĐA?

6. ATRIBUT

6.1. ATRIBUT može biti ZAMJENICA,BROJ i PRIDJEV

7. APOZICIJA

8. PRILOŽNE OZNAKE

9. OBJEKT

9.1. AKUZATIV-IZRAVNI (A!) GENITIV,DATIV,LOKATIV,INSTRUMENTAL-NEIZRAVNI

9.1.1. Objekt KOGA ŠTO ________?