TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ by Mind Map: TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

1. 1. RESPONDRE LA PREGUNTA

1.1. Segons la pregunta el text serà:

1.1.1. EXPLICATIU

1.1.1.1. COMPARA-CONTRASTA

1.1.1.2. CAUSA-EFECTE

1.1.1.3. PROBLEMA-SOLUCIÓ

1.1.2. DESCRIPTIU

1.1.3. ARGUMENTATIU

2. 2. ABANS D'ESCRIURE HEM DE FER:

2.1. BASE D'ORIENTACIÓ

2.2. ORGANITZADOR GRÀFIC

2.2.1. EXPLICATIU

2.2.1.1. COMPARA-CONTRASTA

2.2.1.2. CAUSA-EFECTE

2.2.1.3. PROBLEMA-SOLUCIÓ

2.2.2. DESCRIPTIU

2.2.3. ARGUMENTATIU

3. 3. PRODUCCIÓ DEL TEXT

3.1. A 1r d'ESO atutorat per un company

4. 4. COAVALUACIÓ

4.1. Amb la guia de la base d'orientació