ADAB TERHADAP PEMIMPIN DAN NEGARA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ADAB TERHADAP PEMIMPIN DAN NEGARA by Mind Map: ADAB TERHADAP PEMIMPIN DAN NEGARA

1. ADAB

1.1. Terhadap Pemimpin

1.1.1. Sentiasa menjaga maruah pemimpin kerana pemimpin merupakan tunjang kekuatan negara dan teladan kepada rakyat

1.1.2. Wajib mentaati selagi tidak bertentangan dengan ajaran islam

1.1.3. memberi nasihat dan cadangan untuk sebarang penambahbaikan melalui saluran yang betul

1.2. Terhadap Negara

1.2.1. menanam semangat patriotisme

1.2.2. memperingati hati kemerdekaan

1.2.3. menjaga imej negara

1.2.4. sanggup berjuang mempertahankan negara

1.2.5. menyumbang bakti kepada negara

1.2.6. menyumbang tenaga dalam apa-apa program yang mengukuhkan perpaduan antara kaum

2. PERANAN PEMIMPIN

2.1. melaksanakan pengurusan negara dengan adil dan saksama

2.2. melaksanakan amar makruf nahi mungkar dalam pentadbiran negara

3. PENGERTIAN

3.1. Pengertian Pemimpin

3.1.1. Individu atau kumpulan individu yang bertanggungjawab menerajui sesebuah organisasi

3.2. Pengertian Negara

3.2.1. Kumpulan masyarakat yang dirahmati Allah SWT dengan mengetahui dan mengendalikan mereka yang dibawah pimpinannya berasaskan syariat islam

4. KEPENTINGAN MENTAATI

4.1. memenuhi tuntutan agama

4.2. kebebasan untuk terus mencari rezeki dan nafkah

4.3. meneruskan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat

4.4. negara menjadi aman dan selamat daripada ancaman musuh

5. USAHA DAN TINDAKAN

5.1. Taat kepada arahan pemimpin selagi tidak bercanggah dengan syariat

5.2. mempertahankan negara daripada sebarang ancaman luar mengikut bidang dan kemampuan masing-masing

5.3. menegur pemimpin dengan berhikmah jika mereka melakukan kesilapan

5.4. pemimpin perlu bekerjasama dan menggembaling tenaga untuk memajukan negara bersama segenap lapisan masyarakat